Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Praca


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydatów/ kandydatek na wolne stanowiska pracy:

1. Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce Socjalizacyjnej "Horyzont" w Polkowicach

https://tiny.pl/97xzz

2. Młodszy wychowawca/ wychowaca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Polkowicach

https://tiny.pl/97xzk

 

INFORMACJE

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW PFRON


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

 • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),

 • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Aktualny formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Moduł III – choroby zakaźne

Przypominamy jednocześnie, że wnioski można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) , drogą pocztową na adres Centrum tj. ul. Św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice ( decyduje data wpływu do PCPR a nie data nadania) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach pok. 15 lub 16 w godz. od 7.30 do 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

INFORMACJE

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE


Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje kolejną edycję
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Udział w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji programu wrzesień - grudzień 2020 rok

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 A pod numerem kontaktowym: 76 729 92 24.

 

 

INFORMACJE

Informacja


W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowice wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiat Polkowicki informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego dla osób wymagających wsparcia, a w szczególności dla osób starszych, w tym samotnych i niepełnosprawnych.

 

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego jest dostępna poprzez kontakt telefoniczny:

 

 

INFORMACJE

UWAGA STUDENCI


Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 10.10.2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

Wnioski można składać:

 1. w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW) lub

 2. w formie papierowej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice ( decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Polkowicach).

 

Formularz wniosku, załączniki do wniosku oraz szczegółowe informacje dot. pomocy zostały zamieszczone w zakładce PFRON – >  Moduł II „Aktywny samorząd” 2020r.

 

 

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach