Rok 2010

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu "Nie Jestem Sam"

Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

13 grudnia 2010 r. w polkowickim Aqua Hotelu odbyła się konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście na czele ze Starostą Polkowickim Panem Markiem Tramś, członkowie Rady Powiatu, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. osób starszych i niepełnosprawnych Pani Jolanta Mielczarek, rektor DWSiT w Polkowicach Pan Marian Wolański, przedstawiciele firm współpracujących przy realizacji zadań projektowych, kierownicy OPS z Powiatu Polkowice, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz najważniejsi tego dnia Beneficjenci Ostateczni Projektu. 
Konferencję otworzyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach Pani Elżbieta Sworacka – Dul. Uroczyście powitała wszystkich zaproszonych gości. A następnie zaprosiła do obejrzenia krótkiego przedstawienia przygotowanego przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach pt: Życie, ludzkość, codzienność, radość, miłość, tradycja”

Po zakończeniu przedstawienia głos zabrał Starosta Polkowicki Pan Marek Tramś, który w pełnych refleksji słowach odniósł się do obejrzanego spektaklu. Ciepłe słowa skierował do beneficjentów projektu i pracowników zespołu projektowego podkreślając wagę działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w trakcie zadań projektowych.

Po wystąpieniu Starosty Polkowickiego głos zabrała dyrektor PCPR Pani Elżbieta Sworacka – Dul. W swoim wystąpieniu mówiła o założeniach Strategii Rozwoju Powiatu Polkowickiego z której wynika, iż pomoc osobom niepełnosprawnym jest jednym z najważniejszych założeń tego dokumentu. Realizacja Projektu systemowego skierowanego do osób niepełnosprawnych wpisuje się w konwencję Strategii Rozwoju poprzez realizację zadań aktywnej integracji mających na celu aktywizację zawodową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor poinformowała o założeniach Projektu, realizacji celu ogólnego oraz celów szczegółowych Projektu, przytoczyła kwoty pozyskane na realizację zadań.

Następnym punktem konferencji było wystąpienie koordynatora Projektu Pani Sylwii Gawluk – Skrobak, która przedstawiła zebranym działania na rzecz beneficjentów ostatecznych Projektu podjęte w ramach zadań aktywnej integracji. Wystąpieniu koordynatora towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca beneficjentów podczas kolejnych warsztatów i kursów.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja filmu z realizacji Projektu Systemowego „Nie Jestem Sam” 2010r. zrealizowanego na zamówienie PCPR przez TV Polkowice. Film, to dowód na to, że praca metodami wzbogaconymi licznymi instrumentami przyniosła efekty, a przede wszystkim odpowiedziała na rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do Projektu w 2010r. Po obejrzeniu filmu i krótkiej przerwie nastąpiła część oficjalna w której zostały wręczone certyfikaty udziału w kursach oraz Certyfikaty Ukończenia Projektu Systemowego „Nie Jestem Sam”. 

Certyfikaty ukończenia kursu komputerowego i kursu języka angielskiego wręczył rektor DWSPiT w Polkowicach Pan Marian Wolański. Certyfikaty ukończenia Projektu Systemowego „Nie Jestem Sam” wręczył członek Zarządu Rady Powiatu Pan Krzysztof Nester oraz dyrektor PCPR Pani Elżbieta Sworacka – Dul.
Dyrektor PCPR Pani Elżbieta Sworacka – Dul wręczyła także podziękowania firmom współpracującym z zespołem projektowym przy realizacji zadań projektowych w 2010r. Na ręce przedstawicieli firm złożyła serdeczne podziękowania, podkreśliła, iż bez pomocy osób pracujących w tych firmach realizacja zamierzonych celów byłaby niemożliwa.

Konferencję podsumowującą i upowszechniającą rezultaty Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” zamknęła dyrektor PCPR Pani Elżbieta Sworacka – Dul, dziękując zaproszonym gościom za przybycie i uczestnictwo, następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem

Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Od 27 kwietnia 2010 r., rozpoczęły się intensywne cykle szkoleń i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, dla 18 osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie systemowym „Nie Jestem Sam”. BO zostali podzieleni na dwie grupy.

Zajęcia odbywają się w Aqua Hotelu w Polkowicach w sali wynajętej na potrzeby realizacji zadań projektowych m.in. indywidualnych i grupowych spotkań uczestników z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem

Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie      


W ramach realizacji Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” od kwietnia do lipca 2010 r. odbywają się konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem – spotkania indywidualne. Nasi specjaliści pomagają uczestnikom Projektu w ustaleniu tzw. „indywidualnej ścieżki wsparcia” tj. działań, którymi objęci będą uczestnicy Projektu. 
Zajęcia odbywają się w Aqua Hotelu w Polkowicach w sali wynajętej na potrzeby realizacji zadań projektowych m.in. indywidualnych i grupowych spotkań uczestników z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

2 osoby niepełnosprawne dołączone do projektu "Nie Jestem Sam"

Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach skorzystało z możliwości kontraktacji środków, które będą przeznaczone na m.in. aktywną integrację Projektu systemowego „ Nie Jestem Sam”. W związku z powyższym w dniu  31 maja br. zostały dorekrutowane 2 osoby niepełnosprawne do ww. Projektu.

Kurs języka angielskiego

Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach realizacji Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zorganizowało kurs języka angielskiego dla Beneficjentów. Zajęcia odbywały się w dniach od 3 września 2010 r. do 11 października 2010 r.w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Beneficjenci uczestniczący w zajęciach mieli okazję zapoznać się z podstawami języka angielskiego.

Kursy florystyki oraz obsługi kasy fiskalnej

 Projekt systemowy „Nie Jestem Sam” współfinansowany przez Unię Europejską
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach realizacji Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zorganizowało kursy florystyki – sztuka układania kwiatów oraz kurs Obsługi kasy fiskalnej dla Beneficjentów. Zajęcia odbywały się w dniach od 9 września 2010 r. do 27 września 2010 r. w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Beneficjenci uczestniczący w zajęciach mieli możliwość zapoznania się z techniką układania kwiatów, oraz nauczyć się z obsługi kasy fiskalnej.

Jednocześnie w daniach od 14 października 2010 r. do 19 października 2010 r. odbył się kurs stylizacji paznokci w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Uczestnicy szkolenia zapoznawali się z metodami zdobienia paznokci.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach