Rok 2012

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE I UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NIE JESTEM SAM"

Dnia 10.12.2012r. w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Projektu, personel Projektu, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru Powiatu Polkowickiego, firm szkoleniowych współpracujących z PCPR przy realizacji Projektu oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. Podczas spotkania omówione zostały rezultaty Projektu oraz podsumowane zrealizowane działania. Uczestnikom wręczono zaświadczenia z ukończonych form wsparcia oraz certyfikaty uczestnictwa w Projekcie.
Oprawę artystyczną spotkania zapewniła młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA PRACY

W dniach 12.12.2012r. i 13.12.2012r. odbyło się szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej i prawa pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Wzięło w nim udział 13 uczestników Projektu.

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MODUŁEM MINIMUM SANITARNEGO

Dnia 28.11.2012r. rozpoczął się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z modułem minimum sanitarnego. Prowadzony jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Bierze w nim udział 8 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 22 godziny zajęć, podczas których Uczestnicy poznają między innymi budowę i zastosowanie urządzeń fiskalnych, ich obsługę, rodzaje oraz przeznaczenie.

KURS FLORYSTYCZNY Z ELEMENTAMI DEKOROWANIA

Dnia 23.11.2012r. rozpoczął się kurs florystyczny z elementami dekorowania. Kurs prowadzony jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Bierze w nim udział 12 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 48 godzinn zajęć, podczas których Uczestnicy poznają między innymi podstawowe techniki pracy florysty, uczą się układać bukiety okolicznościowe, kompozycje kwiatowe w naczyniach oraz wykonywać dekoracje świąteczne.

KURS: KADRY I PŁACE

Dnia 15.10.2012r. rozpoczął się kurs: Kadry i płace" zorganizowany dla 3 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs przeprowadzany jest przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Głogowie. Odbywa się w siedzibie firmy w Głogowie przy ulicy G. Morcinka 8.

KURS: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

3 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" od dnia 16.10.2012r. uczestniczy w kursie: "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym". Kurs przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr z siedzibą w Lubinie. Trwać będzie do 26.10.2012r. Obejmuje 72 godziny zajęć. Kurs odbywa się w Bazie Szkoleń Praktycznych w Lubinie znajdującej się przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 172a.

KURS: FRYZJER STYLISTA

Dnia 15.10.2012r. rozpoczął się kurs: "Fryzjer - stylista". Został on zorganizowany dla 1 Uczestniczki Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs przeprowadzany jest przez firmę: Studio Kosmetyki Ciała "Markiel" Barbara Markiel. Odbywa się w siedzibie firmy we Wrocławiu przy ulicy Kazimierskiej 15.
nauka farbowania włosówzabieg robienia pasemek

KURS GASTRONOMICZNY

W dniu 05.10.2012r. 2 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" rozpoczęlo udział w "Kursie gastronomicznym w zawodzie kucharz". Kurs trwać będzie do 07.11.2012r. Obejmować będzie 90 godzin zajęć, w tym 52 godziny praktyki. Firma odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu to Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Głogowie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy w Głogowie, natomiast praktyczne w Placówce Socjalizacyjnej "SKARBEK" w Polkowicach.
dwoje uczestników gotujących zupędekoracje z owoców i warzywprezentacja wykonanych kompozycji z warzyw

KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY

Dnia 09.10.2012r. rozpoczął się "Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia". Bierze w nim udział 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z siedzibą w Warszawie. Zajęcia odbywają się w Archiwum Państwowym w Legnicy. Po ukończeniu kursu jego uczestnik nabywa prawa do wykonywania zawodu archiwisty. Kurs potrwa do 06.11.2012r.

KURS: PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ - I STOPNIA

Dnia 15.09.2012r. 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" rozpoczeła realizację kursu: "Pracownik ochrony fizycznej". Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania I stopnia licencji pracownika ochrony fizycznej. Kurs obejmować będzie 245 godzin. Planowany termin jego zakończenia to 09.12.2012r. Za organizację szkolenia odpowiedzialna jest firma Komandos - Wrocław Sp. z o.o. z Wrocławia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w SP nr 90 we Wrocławiu natomiast praktyczne w Strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

KURS: AUTOCAD

W dniach od 17-19.09.2012r. 1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brał udział w kursie: "AutoCAD I stopnia". Podczas jego realizacji Uczestnik poznał podstawowe obiekty wektorowe, zdobył umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponadto nauczył się zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Kurs zakończył się zdobyciem przez Uczestnika Projektu Międzynarodowego Certyfikatu CAD - jest on honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomośc oprogramowania AutoCAD. Kurs został przeprowadzony przez firmę PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku. Miejsce realizacji kursu to oddział firmy we Wrocławiu.

KURS: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ

W terminie od dnia 27.08.2012r. do dnia 29.09.2012r. realizowany będzie kurs: Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień” w którym bierze udział 2 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zorganizowany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

ZABIEGI REHABILITACYJNE

Od dnia 01.08.2012r. uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" korzystają z usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
Planuje się, że uczestnicy skorzystają z minimum dwóch rodzajów świadczeń rehabilitacyjnych (po 10 zabiegów z każdego rodzaju świadczeń). Zabiegi trwać będą do 30.09.2012r.

USŁUGI REHABILITACYJNE - LEKARSKA PORADA REHABILITACYJNA

Dnia 01.08.2012r. uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" skorzystali z lekarskiej porady rehabilitacyjnej. Jej celem było dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników Projektu świadczeń rehabilitacyjnych.
Usługi rehabilitacyjne dla uczestników Projektu świadczone są przez Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Dnia 01.09.2012r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie rozszerzonym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs zorganizowany został przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
Podczas kursu uczestnicy poznają między innymi zasady pracy z programem Ms Excel. Nauczą się obsługiwać pocztę elektroniczną oraz wyszukiwać informacje za pomocą przeglądarki internetowej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAW I UPRAWNIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 26.06.2012r. odbyło się szkolenie z zakresu praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Zostało przeprowadzone przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych - pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłowie podczas turnusu rehabilitacyjnego.

TURNUS REHABILITACYJNY

Dnia 16.06.2012r. rozpoczął się turnus rehabilitacyjny dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Turnus trwać będzie 2 tygodnie tj. do 29.06.2012r. Bierze w nim udział 22 Uczestników Projektu, 4 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych. Turnus organizowany jest przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego "All-Tourist" w Ośrodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym "Piramida I" w Darłowie.

UZUPEŁNIAJĄCE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

Dnia 06.06.2012r. rozpoczęły się uzupełniające indywidualne zajęcia z psychologiem. Zajęcia organizowane są przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Uczestniczą w nich 4 osoby niepełnosprawne, w tym 3 które zgłosiły potrzebę kontynuacji przedmiotowych zajęć oraz 1 nowa Uczestniczka Projektu. Zakończenie realizacji poradnictwa psychologicznego przewidziano na 08.06.2012r.
rozmowa uczestników z psychologiem

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Dnia 11.05.2012r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie podstawowym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs zorganizowany został przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
Podczas kursu uczestnicy poznają między innymi zagadnienia z zakresu budowy komputera, właściwości systemu operacyjnego Windows oraz nauczą się korzystać z możliwości edytora tekstu Word.

WARSZTATOWE ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 16.04.2012r. rozpoczęły się zajęcia indywidualne oraz warsztatowe zajęcia grupowe z doradcą zawodowym realizowane w ramach Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”. Zajęcia odbywają się w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1 w obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach zajęć grupowych odbędzie się 5 spotkań po 4 godziny lekcyjne dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy. Osobom mieszkającym poza Polkowicami zapewniono transport na miejsce realizacji zajęć oraz powrót (lub refundację poniesionych kosztów). Każdy uczestnik skorzysta także z indywidualnego doradztwa zawodowego.

WARSZTATOWE ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

Dnia 19.03.2012r. rozpoczęły się warsztatowe zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, zorganizowane dla Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Zajęcia odbywają się w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1 w obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W ramach zajęć grupowych odbędzie się 6 spotkań po 4 godziny lekcyjne dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy. Osobom mieszkającym poza Polkowicami zapewniono transport na miejsce realizacji zajęć oraz powrót (lub refundację poniesionych kosztów).


Każdy uczestnik skorzysta również z indywidualnych zajęć z psychologiem, które odbędą się w dniach zajęć grupowych przed ich rozpoczęciem lub po zakończeniu. Celem zajęć indywidualnych jest udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej Uczestnikom Projektu.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam"

Dnia 09.02.2012r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" w 2012 roku.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, pracownicy realizujący Projekt, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Polkowickiego oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.

Podczas spotkania przedstawiono działania zrealizowane w ramach Projektu w ubiegłych latach. Omówiono również założenia Projektu przewidziane do realizacji w 2012 roku. Osoby obecne na spotkaniu zapoznano z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" a następnie zainteresowanych udziałem w Projekcie zaproszono do wypełnienia kwestionariuszy rekrutacyjnych.

Ogłoszenie o uczestnictwie w Projekcie systemowym

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" w 2012 roku prosimy o kontakt z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdujacym się przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób z terenu Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu uczestnicy bedą mogli skorzystać między innymi z kursów zawodowych i szkoleń, treningów aktywnego poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym, treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem oraz podjąć naukę.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach