Rok 2013

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE I UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NIE JESTEM SAM"

Dnia 20.12.2013r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Projektu, personel Projektu, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, firm współpracujących z PCPR przy realizacji Projektu oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. Podczas spotkania omówione zostały rezultaty Projektu oraz podsumowane zrealizowane działania. Uczestnikom wręczono zaświadczenia z ukończonych form wsparcia oraz certyfikaty uczestnictwa w Projekcie.

Oprawę artystyczną spotkania zapewniła Katarzyna Wojtowicz.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRAWA PRACY

Dnia 23.12.2013r. zostało zorganizowane szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz prawa pracy. Szkolenie skierowane było do wszystkich nowych uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Zostało przeprowadzone przez firmę "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą ww Wrocławiu.

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MODUŁEM MINIMUM SANITARNEGO

W dniach od 11.12.2013r. do 16.12.2013r. odbył się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z modułem minimum sanitarnego. Wzięło w nim udział 5 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs został zorganizowany przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Obejmował 22 godziny zajęć dydaktycznych.

KURS FLORYSTYCZNY Z ELEMENTAMI DEKOROWANIA PRZEDMIOTÓW

W dniach od 11.12.2013r. do 19.12.2013r. odbył się kurs florystyczny z elementami dekorowania przedmiotów. Wzięło w nim udział 7 Uczestniczek Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs został zorganizowany w Polkowicach przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Obejmował 48 godzin zajęć dydaktycznych.

KURS GASTRONOMICZNY

W dniach od 02.12.2013r. do 19.12.2013r. został przeprowadzony kurs gastronomiczny dla 5 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs został zorganizowany przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Obejmował 110 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia praktyczne na kursie gastronomicznym.Uczestnicy projektu podczas nauki gotowania na kursie gastronomicznym.

KURS "DEKOROWANIE WNĘTRZ"

W dniach od 02.12.2013r. do 19.12.2013r. odbył się kurs "Dekorowanie wnętrz". Wzięły w nim udział 2 Uczestniczki Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs został zorganizowany przez firmę AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział w Legnicy. Obejmował on 60 godzin zajęć dydaktycznych. Podczas warsztatów uczestnicy poznali między innymi podstawy projektowania i kompozycji oraz techniki i metody dekoracji wnętrz.

KURS "KADRY I PŁACE"

 W dniach od 22.08.2013r. do 27.09.2013r. 6 Uczestniczek Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brało udział w kursie "Kadry i płace". Kurs przeprowadzony został przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Oddział I we Wrocławiu. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Głogowie. Kurs obejmował 70 godzin zajęć dydaktycznych.

WYJAZD INTEGRACYJNO - SZKOLENIOWY

W dniach od 23.09.2013r. do 25.09.2013r. Uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brali udział w wyjeździe integracyjno - szkoleniowym zorganizowanym przez Miedziowe Centrum Kształcena Kadr w Lubinie. Podczas wyjazdu uczestniczyli w szkoleniu pn. "Autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku", wieczorkach integracyjnych oraz szkoleniu na temat "Praw i uprawnień osób niepełnosprawnych" przeprowadzonym przez Doradcę ds. osób niepełnosprawnych. Wyjazd zorganizowany został w Hotelu Bukowy Dworek w Gronowie. 

KURS "KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM PLUS BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI GAZOWYCH"

W dniach od 19.08.2013r. do 29.08.2013r. 1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brał udział w kursie "Kierowca wózków jezdniowych z napedem silnikowym plus bezpieczna wymiana butli gazowych". Kurs przeprowadzony został przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Obejmował on 72 godziny zajęć dydaktycznych.

KURS "MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH"

W dniach od 10.07.2013r. do 02.08.2013r. 1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brał udział w kursie "Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych". Podczas kursu Uczestnik poznał m.in. zasady obsługi programu "SUBIEKT GT", nauczył się obsługiwać kasy fiskalne oraz dowiedział się jak wygląda praca magazyniera. Kurs został przeprowadzony przez Centrum Edukacji i Doradztwa "MADA" w Głogowie.

KURS "EVENT MANAGER - ORGANIZATOR IMPREZ"

W dniach od 11.07.2013r. do 12.07.2013r. 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brała udział w kursie "Event manager - organizator imprez". Kurs został przeprowadzony przez firmę GoWork.pl. Odbywał się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Podczas szkolenia Uczestniczka Projektu zdobędą wiedzę na temat organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań firmowych, eventów oraz wyjazdów integracyjnych.

KURS "GROOMING"

W dniach od 08.07.2013. do 19.07.2013r. 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brała udział w kursie "Grooming". Kurs został przeprowadzony przez firmę Mindspace Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej Piotr Blaumann z siedzibą w Chróścinie. Zajęcia odbywały się w Polkowicach w Salonie Pielęgnacji Psów "Centrum Pupila". W ramach kursu Uczestniczka Projektu zaznajomiła się ze sposobami pielęgnacji zwierząt, w tym trymowaniem, strzyżeniem, kosmetyką i stylizacją fryzur.

KURS "DRENAŻ LIMFATYCZNY"

W dniach od 06.07.2013r. do 21.07.2013r. 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brała udział w kursie "Drenaż limfatyczny". Kurs został przeprowadzony przez Akademię Sztuki Masażu "Menos". Odbywał się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Podczas kursu Uczestniczka Projektu poznała współczesne, zaawansowane techniki oraz sposoby postępowania manualnym drenażem limfatycznym stosowane najczęściej w terapii obrzęków limfatycznych.

KURS "OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ"

W terminie od dnia 02.09.2013r. do dnia 05.10.2013r. zrealizowany został kurs: Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień” w którym wziął udział 1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs zorganizowany był przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

W dniach od 28.08.2013r. od 18.09.2013r. przeprowadzony został "Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia". Wzięły w nim udział 4 Uczestniczki Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs zorganizowało Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z siedzibą w Warszawie. Zajęcia odbywają się w Archiwum Państwowym w Legnicy. Po ukończeniu kursu jego uczestnik nabywa prawa do wykonywania zawodu archiwisty.

KURS "MASAŻ KLASYCZNY I I II STOPNIA"

W dniach od 18.08.2013r. do 26.20.2013r. 3 Uczestniczki Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brały udział w kursie "Masaż klasyczny I i II stopnia". Kurs zorganizowany został przez firmę dlaKadr.pl z siedzibą w Łomiankach.

ZABIEGI REHABILITACYJNE

Od dnia 21.06.2013r. uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" rozpoczęli udział w zabiegach rehabilitacyjnych świadczonych przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. Każda osoba mogła skorzystać z minimum dwóch rodzajów świadczeń rehabilitacyjnych (po 10 zabiegów z każdego rodzaju świadczeń). Zabiegi trwały do 31.10.2013r.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

W dniach od 10.06.2013r. do 13.06.2013r. 1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brał udział w kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1). W dniu 14.06.2013r. odbył się egzamin kwalifikacyjny pozwalający otrzymać uprawnienia elektroenergetyczne z grupy I. Kurs został przeprowadzony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Dnia 17.06.2013r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie rozszerzonym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zakończy się 28.06.2013r. Zorganizowany został on przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Podczas zajęć uczestnicy poznają między innymi zasady pracy z programem Ms Excel. Nauczą się obsługiwać pocztę elektroniczną oraz wyszukiwać informacje za pomocą przeglądarki internetowej.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Dnia 03.06.2013r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie podstawowym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwać będzie do 14.06.2013r. Kurs przeprowadzany jest przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Zajęcia prowadzi Pani Ewa Zięcina. Podczas kursu uczestnicy poznają między innymi zagadnienia z zakresu budowy komputera, właściwości systemu operacyjnego Windows oraz nauczą się korzystać z możliwości edytora tekstu Word.

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA 
Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 06.05.2013r. rozpoczęły się zajęcia indywidualne oraz warsztatowe zajęcia grupowe z doradcą zawodowym realizowane w ramach Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”. Odbywają się one w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1. Zajęcia zorganizowane zostały przez Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach.

W ramach zajęć grupowych odbędzie się 5 spotkań po 4 godziny lekcyjne dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy. Osobom mieszkającym poza Polkowicami zapewniono transport na miejsce realizacji zajęć oraz powrót.

Podczas zajęć indywidualnych doradca zawodowy pomoże każdemu Uczestnikowi Projektu w określeniu własnych predyspozycji zawodowych. W trakcie warsztatowych zajęć grupowych Uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, poznają schematy profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz będą brać udział w treningu aktywnego poruszania się po rynku pracy.

KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY II STOPNIA

W dniach od 12.03.2013r. do 04.04.2013r. odbył się kurs "Kancelaryjno-archiwalny II stopnia". Wzięła w nim udział 1 Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam", która w ubiegłym roku zrealizowała kurs "Kancelaryjno-archiwalny - I stopnia". Kurs przeprowadzony został przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 
Kurs "Kancelaryjno-archiwalny II stopnia" jest uzupełnieniem kursu I stopnia. Zapewnia uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty lub referenta kancelaryjnego. Jest realizowany głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w Archiwum Państwowym w Legnicy. Program kursu obejmuje 38 godzin lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych.

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W dniu 25.03.2013r. rozpoczęły się indywidualne oraz warsztatowe zajęcia z psychologiem, zorganizowane dla Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Zajęcia odbywają się w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1 w obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Celem zajęć indywidualnych jest udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej Uczestnikom Projektu.
W ramach zajęć grupowych odbędzie się 6 spotkań po 4 godziny lekcyjne dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy. Osobom mieszkającym poza Polkowicami zapewniono transport na miejsce realizacji zajęć oraz powrót. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam"

Dnia 06.02.2013r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" w 2013 roku.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, pracownicy realizujący Projekt, przedstawiciele OPS w Polkowicach, PUP, stowarzyszeń z Powiatu Polkowickiego oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.
Podczas spotkania przedstawiono działania zrealizowane w ramach Projektu w ubiegłych latach. Omówiono również założenia Projektu, przewidziane do realizacji w 2013 roku. Osoby obecne na spotkaniu zapoznano z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" a następnie zainteresowanych udziałem w Projekcie, zaproszono do wypełnienia kwestionariuszy rekrutacyjnych.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach