Rok 2014/2015

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE I UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NIE JESTEM SAM" W 2015R.

Dnia 24.06.2015r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy Projektu, personel Projektu, przedstawiciele władz lokalnych, firm szkoleniowych współpracujących z PCPR przy realizacji Projektu, a także przedstawiciele mediów. Podczas spotkania omówione zostały rezultaty Projektu oraz podsumowane zrealizowane działania Projektowe. Nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom zaświadczeń z ukończonych kursów oraz certyfikatów o uczestnictwie w Projekcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizowało Projekt po raz siódmy. Był on skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Celem Projektu była aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość Projektu w 2014/2015 roku to: 328 862,69 zł.

 W latach 2014/2015 w Projekcie wzięło udział 27 osób (w tym 15 osób w roku 2014 i 12 osób w roku 2015). W obecnej edycji Projektu 6 uczestników w trakcie jego realizacji znalazło pracę.

 Zadania Projektu realizowano za pomocą instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej.

 Zorganizowano między innymi zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, trening aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening kompetencji
i umiejętności społecznych, szkolenie na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, kursy komputerowe na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, kurs florystyczny z elementami dekorowania, kurs kroju i szycia, kurs z zakresu kadr i płac, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, kurs spawania, kurs
z zakresu obsługi kasy fiskalnej, szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej i prawa pracy. Jednej osobie pokryto koszty związane z kontynuowaniem nauki.

 Uczestnicy wzięli udział również w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym oraz w zabiegach rehabilitacyjnych.

 Wkładem własnym w Projekcie było m. in. dofinansowanie ze środków PFRON, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz uczestnictwie w Warsztatach Terapii Zawodowej.

spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07731spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07734 (1)spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07741spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07742spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07743spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07750spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07754spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07762spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07767spotkanie podsumowujace i upowszechniajace rezultaty projektu rsz dsc07770

Przeprowadzenie kursu: Florystyka z elementami dekorowania

W dniach od 15.06.2015r. do 23.06.2015r.  został przeprowadzony kurs florystyczny z elementami dekorowania przedmiotów. Kurs zorganizowany został przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Brało w nim udział 5 uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Szkolenie obejmowało 48 godz., podczas których uczestnicy poznali między innymi podstawowe techniki pracy florysty, nauczyli się układać bukiety okolicznościowe, kompozycje kwiatowe w naczyniach oraz wykonywać dekoracje metodą decoupage.

Kurs Event manager - organizator imprez

W dniach od 09.06.2015r. do 12.06.2015r. uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brała udział w kursie "Event manager - organizator imprez", który odbywał się we Wrocławiu. Kurs został przeprowadzony przez firmę GoWork.pl. Podczas szkolenia uczestniczka Projektu zdobyła wiedzę na temat organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań firmowych, eventów oraz wyjazdów integracyjnych.

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy

W dniach od 25.05.2015r. do 27.05.2015r. Uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brali udział w wyjeździe integracyjno - szkoleniowym zorganizowanym przez firmę IDEAL Marcin Malak w Głogowie. Wyjazd zorganizowany został w hotelu LAKE w Dymaczewie. Podczas wyjazdu UP uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej oraz prawa pracy, wieczorkach integracyjnych oraz szkoleniu na temat "Praw i uprawnień osób niepełnosprawnych", który przeprowadził Doradca ds. osób niepełnosprawnych.

wyjazd integracyjno   szkoleniowy 2015 rsz 20150526 093328wyjazd integracyjno   szkoleniowy 2015 rsz 20150526 200524wyjazd integracyjno   szkoleniowy 2015 rsz 20150527 152435

Kurs Dekorowanie wnętrz

W dniach od 27.04.2015r. do 06.05.2015r. trzech uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem sam" brało udział w kursie "Dekorowanie wnętrz". Szkolenie realizowane było w Polkowicach. Podczas jego realizacji uczestnicy poznali m.in.: zasady kompozycji we wnętrzach, źródła inspiracji w projektowaniu oraz jak dobrać materiały i tkaniny we wnętrzach. Ponadto nauczyli się projektowania komputerowego. Kurs został przeprowadzony przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
z siedzibą w Opolu.

Kurs Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW

Dnia 9 kwietnia 2015 r. rozpoczął się kurs "Grafiki Komputerowej i tworzenia stron WWW" zorganizowany dla 1 uczestnika Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostanie zakończone 9 czerwca 2015 r. Kurs przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Ksztłcenia Kadr w Lubinie i obejmuje 84 godz. zajęć dydaktycznych. Podczas kursu uczestnik nauczy się między innymi: obsługiwania programów Adobe Photoshop i CorelDRAW, podstawy języka HTML i CSS, kaskadowych arkuszów stylów CSS oraz zostanie wprowadzony do dynamicznego języka HTML.

Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych z wymianą butli gazowych

Dnia 7 kwietnia 2015 r. rozpoczął się kurs "Magazyniera z obsługą wózków widłowych z wymianą butli gazowych". Kurs przeprowadzany jest przez Centrum Edukacji i Doradztwa "MADA" w Głogowie. Bierze w nim udział 1 uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 127 godz. zajęć, podczas których uczestnik pozna między innymi obsługe programu SUBIEKT, nauczy się obsługiwać wózki widłowe, dowie się jak wygląda praca magazyniera oraz nauczy się bezpiecznej wymiany butli gazowych. Zajęcia potrwają do 6 maja 2015 r.

Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Dnia 7 kwietnia 2015 r. rozpoczął się kurs "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej", w którym biorą udział 2 uczestniczki Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostanie zakończone dnia 20 kwietnia 2015 r. Kurs odbywa się w Lubinie i przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. Podczas kursu uczestniczki nauczą się między innymi: budowania kontaktu z chorym, opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym, osobą niepełnosprawną, osobą starszą oraz zasad rehabilitacji dotyczących poszczególnych jednostek chorobowych.

Kurs Opiekunka dziecięca

Dnia 19.03.2015 r. rozpoczął się kurs "Opiekunka dziecięca" zorganizowany dla 2 uczestniczek Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostanie zakończone w dniu 01.04.2015 r. Kurs przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie i obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych. Podczas kursu uczestniczki zdobędą wiadomości i umiejętności niezbędne podczas pracy jako opiekunka dziecięca.

Zabiegi rehabilitacyjne

W dniu 24.02.2015 roku uczestnicy Projektu skorzystali z lekarskiej porady rehabilitacyjnej. Jej celem było dopasowanie świadczeń rehabilitacyjnych
do indywidualnych potrzeb uczestników Projektu. Każda osoba będzie mogła skorzystać z minium dwóch rodzajów świadczeń rehabilitacyjnych (po 10 zabiegów
z każdego rodzaju świadczeń).

Usługi rehabilitacyjne dla uczestników Projektu świadczone są przez Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne.

 

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 06.02.2015r. rozpoczęły się zajęcia indywidualne oraz warsztatowe zajęcia grupowe z doradcą zawodowym realizowane w ramach Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Odbywają się one w Polkowicach przy Placu Kościelnym 2. Zajęcia zorganizowane zostały przez Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski ze Szprotawy.

W ramach zajęć grupowych odbędą się 4 spotkania po 5 godzin lekcyjnych dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy.

Podczas zajęć indywidualnych doradca zawodowy pomoże każdemu Uczestnikowi Projektu w określeniu własnych predyspozycji zawodowych. W trakcie warsztatowych zajęć grupowych Uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, poznają schematy profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz będą brać udział w treningu aktywnego poruszania się po rynku pracy.

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W dniu 26.01.2015r. rozpoczęły się indywidualne oraz warsztatowe zajęcia z psychologiem, zorganizowane dla 12 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Celem zajęć indywidualnych jest udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej Uczestnikom Projektu. Zajęcia odbywają się w Polkowicach przy Placu Kościelnym 2 w obiekcie przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REZULTATY PROJEKTU W 2014 ROKU ORAZ INFORMACYJNE DOT. REALIZACJI PROJEKTU W 2015 ROKU

Dnia 18.12.2014r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące rezultaty Projektu w 2014 roku oraz informacyjne dot. realizacji Projektu w 2015 roku.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Projektu, personel Projektu oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie. Podczas spotkania omówione zostały rezultaty Projektu oraz podsumowane zrealizowane działania. Uczestnikom wręczono zaświadczenia z ukończonych form wsparcia oraz certyfikaty uczestnictwa w Projekcie. Następnie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zaproszono do wypełnienia kwestionariuszy rekrutacyjnych.

ZAPROSZENIE

Informujemy, że dnia 18 grudnia 2014r. (czwartek) w Starostwie Powiatowym przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach (sala konferencyjna - IV piętro) o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w 2015r. Projektu systemowego "Nie Jestem Sam".

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Polkowickiego zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.

Informacji na temat spotkania udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. św. Sebastiana 1A (pokój 10) w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055, 76 729 92 23.

Kurs florystyka z elementami dekorowania przedmiotów

Dnia 08.12.2014r. rozpoczął się kurs florystyczny z elementami dekorowania przedmiotów. Kurs przeprowadzany jest przez Wielkopolską Akademię Szkoleń w Koźminie Wlkp. Bierze w nim udział 8 Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 48 godzin zajęć, podczas których Uczestnicy poznają między innymi podstawowe techniki pracy florysty, nauczą się układać bukiety okolicznościowe, kompozycje kwiatowe w naczyniach oraz wykonać dekoracje świąteczne. Zajęcia potrwają do 16.12.2014r.

Uczestniczki Projektu podczas nauki dekorowania przedmiotów metodą decoupage.Nauka układania kompozycji kwiatowych.Uczestnicy Projektu podczas układania kompozycji kwiatowych w naczyniach.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRAWA PRACY

W dniach 20-21.11.2014r. zostało zorganizowane szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz prawa pracy. Wzięło w nim udział ośmioro Uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę "Ideal" Marcin Malak z siedzibą w Głogowie.

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NIE JESTEM SAM"

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" w latach 2014 - 2015 prosimy o kontakt z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ulicy św. Sebastiana 1A w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem telefonu 666 984 055 oraz 76 729 92 31.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób z terenu Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać między innymi z kursów zawodowych i szkoleń, treningów aktywnego poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym, treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem.

Zabiegi rehabilitacyjne

W dniach 04.09.2014 oraz 11.09.2014 uczestnicy Projektu skorzystali z lekarskiej porady rehabilitacyjnej. Jej celem było dopasowanie świadczeń rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb uczestników Projektu.

Usługi rehabilitacyjne dla uczestników Projektu świadczone są przez Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

Uczestniczka Projektu podczas zabiegu rehabilitacyjnego.Uczestniczka podczas zabiegu naświetlania.Uczestniczka podczas masażu wirowego stóp.

KURS AUTOCAD STOPIEŃ I

W dniu 27-29.10.2014r. jedna Uczestniczka Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" brała udział w kursie: "AutoCAD stopień I". Podczas jego realizacji Uczestniczka poznała podstawowe obiekty wektorowe, zdobyła umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponadto nauczyła się zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz drukować rysunki. Kurs zakończył się zdobyciem przez Uczestniczkę Projektu Międzynarodowego Certyfikatu CAD - jest on honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość oprogramowania AutoCAD. Kurs został przeprowadzony przez firmę PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku. Kurs realizowany był w oddziale firmy we Wrocławiu.

Kurs "Kroju i szycia"

Dnia 04.10.2014r. rozpoczął się kurs "Kroju i szycia", w którym bierze udział  1 Uczestnik Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostanie zakończone dnia 23.11.2014r. Kurs odbywa się w Lubinie i przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr.

Kurs "Kadry i płace"

W dniach od 16.09.2014 r. do 11.12.2014 r. jedna Uczestniczka Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” bierze udział w kursie „Kadry i płace”. Kurs przeprowadzany jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Zajęcia obejmują łącznie 142 godziny dydaktyczne.

KURS SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)

Dnia 08.09.2014r. rozpoczął się kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” zorganizowany dla 1 Uczestniczki Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostanie zakończone dnia 06.10.2014r. Kurs przeprowadzany jest przez Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EXWUR” Sp. z o.o. w Lubinie i obejmuje 145 godzin zajęć  dydaktycznych. Podczas kursu Uczestniczka zdobędzie wiadomości i umiejętności spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Dnia 22.07.2014r. rozpoczął się kurs „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej” zorganizowany dla 1 Uczestnika Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zakończy się 21.08.2014r. Podczas zajęć uczestnik pozna między innymi zasady obsługi programu „SUBIEKT”, nauczy się obsługiwać kasy fiskalne oraz dowie się jak wygląda praca magazyniera. Kurs jest prowadzony przez Centrum Edukacji i Doradztwa „MADA” w Głogowie.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Dnia 29.07.2014r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie rozszerzonym zorganizowany dla 3 uczestników Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zakończy się 07.08.2014r. Zorganizowany został on przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Podczas zajęć uczestnicy poznają między innymi zasady pracy z programem Ms Excel. Nauczą się obsługiwać pocztę elektroniczną oraz wyszukiwać informacje za pomocą przeglądarki internetowej.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Dnia 01.07.2014r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie podstawowym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwać będzie do 10.07.2014r. Kurs przeprowadzany jest przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Zajęcia prowadzi Pani Ewa Zięcina. Podczas kursu uczestnicy poznają między innymi zagadnienia z zakresu budowy komputera, właściwości systemu operacyjnego Windows oraz nauczą się korzystać z możliwości edytora tekstu Word.

WYJAZD INTEGRACYJNO - SZKOLENIOWY

W dniach od 26.06.2014r. do 28.06.2014r. Uczestnicy Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” brali udział w wyjeździe integracyjno – szkoleniowym zorganizowanym przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU w Nysie.  Podczas wyjazdu UP uczestniczyli w szkoleniu pn. „Autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku”, wieczorkach integracyjnych oraz szkoleniu na temat „Praw i uprawnień osób niepełnosprawnych”, który przeprowadził Doradca ds. osób niepełnosprawnych. Wyjazd zorganizowany został w Hotelu CARINA w Pokrzywnej.

KURS ''EVENT MANAGER-ORGANIZATOR IMPREZ''

W dniach od 17.06.2014 r. do 18.06.2014 r. dwie Uczestniczki Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” brały udział w kursie „Event Manager – organizator imprez”, który odbywał się we Wrocławiu. Kurs został przeprowadzony przez firmę GoWork.pl. Podczas szkolenia Uczestniczki Projektu zdobyły wiedzę na temat organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań firmowych, eventów oraz wyjazdów integracyjnych.

INFORMACJA O KONKURSIE PLASTYCZNYM

Informujemy o ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Konkursie plastycznym "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowanym do uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Powiązane załączniki:

INFORMACJA O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Informujemy o ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Konkursie fotograficznym "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowanym do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Powiązane załączniki:

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 28.03.2014r. rozpoczęły się zajęcia indywidualne oraz warsztatowe zajęcia grupowe z doradcą zawodowym realizowane w ramach Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”. Odbywają się one w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1. Zajęcia zorganizowane zostały przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr.

W ramach zajęć grupowych odbędą się 4 spotkania po 5 godzin lekcyjnych dziennie. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy.

Podczas zajęć indywidualnych doradca zawodowy pomoże każdemu Uczestnikowi Projektu w określeniu własnych predyspozycji zawodowych. W trakcie warsztatowych zajęć grupowych Uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, poznają schematy profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz będą brać udział w treningu aktywnego poruszania się po rynku pracy.

INDYWIDUALNE I WARSZTATOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W dniu 03.03.2014 r. rozpoczęły się indywidualne oraz warsztatowe zajęcia z psychologiem, zorganizowane dla 12 Uczestników Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”. Celem zajęć indywidualnych jest udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej Uczestnikom Projektu. Zajęcia odbywają się w Polkowicach przy Placu Kościelnym 1 w obiekcie przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Projektu mają zapewniony podczas zajęć catering kawowy i obiadowy.

spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam"

Dnia 23.01.2014r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" w latach 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, pracownicy realizujący Projekt, przedstawiciele OPS w Polkowicach, GOPS z Gaworzyc oraz Grębocic, stowarzyszeń z Powiatu Polkowickiego oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.

Podczas spotkania przedstawiono działania zrealizowane w ramach Projektu w ubiegłych latach. Omówiono również założenia Projektu, przewidziane do realizacji w 2014 roku. Osoby obecne na spotkaniu zapoznano z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" a następnie zainteresowanych udziałem w Projekcie, zaproszono do wypełnienia kwestionariuszy rekrutacyjnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do zgłoszenia się do Doradcy ds. osób niepełnosprawnych p. Bożeny Maciejewskiej w celu wypełnienia kwestionariuszy rekrutacyjnych – pok. 10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1A (tel. 76 729 92 23).

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie systemowym "Nie Jestem Sam"

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" w latach 2014-2015 prosimy o kontakt z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Św. Sebastiana 1A w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać między innymi z kursów zawodowych i szkoleń, treningów aktywnego poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym, treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem oraz podjęcia nauki.

Zaproszenie na konferencję

Informujemy, że dnia 23 stycznia 2014r. (czwartek) w Starostwie Powiatowym przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach (sala konferencyjna – IV piętro) o godzinie 11.00  odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w 2014 roku Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Polkowickiego zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.

Informacji na temat spotkania udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. św. Sebastiana 1A (pokój 16) w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach