Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące PCPR w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Św. Sebastiana 1 A

  • Dyrektor;
  • Zespół ds. pieczy zastępczej;
  • Zespół ds interwencji kryzysowej.
  • Zespół administracji i księgowości;
  • Zespół ds. świadczeń;
  • Biuro Projektu Systemowego "Nie Jestem Sam".

 

Poradnictwo prawne:

ul św. Sebastiana 1 A,

wtorek od 08:00 do 09:30

ul. Górna 3,

czwartek  od 15:00 do 16:30

dokładne terniny spotkań ustalane są telefonicznie lub osobiście w siedzibie jednostki pod nr tel : 76 729 92 24 lub 76 729 92 33
 

Poradnictwo psychologiczne:

ul. Górna 3, I piętro

poniedziałek,wtorek, środa: 7:30-15:30

czwartek, piątek: 09:30 – 17.30

tel. 694 793 265

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach