Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące PCPR w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Św. Sebastiana 1 A

  • Dyrektor;
  • Zespół ds. pieczy zastępczej;
  • Zespół ds interwencji kryzysowej.
  • Zespół administracji i księgowości;
  • Zespół ds. świadczeń;
  • Biuro Projektu Systemowego "Nie Jestem Sam".

 

Poradnictwo prawne:

ul św. Sebastiana 1 A,

wtorek od 09:00 do 10:30

czwartek  od 14:00 do 15:30

dokładne terniny spotkań ustalane są telefonicznie lub osobiście w siedzibie jednostki pod nr tel : 76 729 92 24 lub 76 729 92 33
 

Poradnictwo psychologiczne:

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach