Projekt systemowy "Schematom STOP! (...)"

Informacja o zamówieniach publicznych

WAŻNE! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż zaproszenia do złożenia ofert umieszczane są na stronie BIP.

Spotkanie integracyjne “Wspólne sadzenie lasu”

W dniu 10 października 2014 r. w ramach kolejnych działań Projektu ,,Schematom STOP” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” odbyło się spotkanie integracyjne pod nazwą ,,Wspólne sadzenie lasu”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodzin, członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz zaproszeni goście - Pan Kamil Ciupak - Wicestarosta Powiatu Polkowickiego, Pan Krzysztof Nester - Członek Zarządu Powiatu, Pan Witold Trzmielewski - Komendant Powiatowy Policji, Pan Roman Kowalski - Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pan Paweł Jakubczyk - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin.

W milej atmosferze, słonecznej pogodzie i po instruktażu, którego udzielił leśniczy wszyscy wspólnie posadzili sadzonki drzew. Spotkanie zbiegło się z bardzo ważnym wydarzeniem - obchodami Światowego Dnia Drzewa. Warto podkreślić, ideę tego święta - ,,inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Tegoroczne Święto Drzewa obchodzone było pod hasłem Drzewo Wolności, dlatego też każdy z uczestników spotkania mógł nadać posadzonym drzewom imię.

Po wykonanej pracy posadzony las został oznaczony tablicą pamiątkową, którą Wicestarosta oraz przedstawiciele rodzin uroczyście odsłonili. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! (...)"

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jako Lider od stycznia 2014 r. wdraża pilotażową część projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy Społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” w ramach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach realizacji Pilotażu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach nawiązało współpracę z partnerami, są to przedstawiciele: 
 • Starostwa Powiatowego w Polkowicach,
 •  Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach,
 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach,
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach,
 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach,
 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie,
 •  Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,
 •  Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest utworzenie skoordynowanego (obejmującego powiat i gminę) systemy współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Etapy realizacji pilotażu projektu:
 1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) i przygotowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy.
 2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI).
 3. Rekrutacja rodzin do projektu.
 4. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.

Dane teleadresowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. św. Sebastiana 1 A
59-100 Polkowice
telefon: 76 729 92 33, 76 729 92 24
adres: e - mail: pcpr_polkowice@o2.pl


Kadra projektu

Lider projektu
Elżbieta Sworacka - Dul
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 76 729 92 20

Wioletta Organiściuk
Koordynator projektu
tel. 76 746 52 89

Danuta Sadowska
Koordynator projektu 2
tel. 76 729 92 24

Bożena Bunkiewicz
Księgowa projektu
tel. 76 729 95 30

Katarzyna Domosławska - Malig
Księgowa projektu 2
tel.76 729 92 22

Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę

W założeniach projektowych zadaniem zespołu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który ma integrować działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicać sposoby pracy z klientem w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz opiniować rodzinne programy.

 1. Teresa Jedynak
 2. Grzegorz Nowak
 3. Izabela Majewicz - Spigiel
 4. Arkadiusz Bloch
 5. Aneta Rajchel - Sornat
 6. Małgorzata Staszczak
 7. Krystyna Joniec
 8. Barbara Langner
 9. Beata Puławska
 10. Elżbieta Kasprzak

   

Mobilna Grupa Interdyscyplinarna

Zadaniem Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej jest opracowanie Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej oraz praca z 10 zrekrutowanymi rodzinami, beneficjentami projektu. Każdy członek MGI przyjmuje zadania opiekuna, który koordynuje działania związane z rodziną, pracuje w środowisku wypracowuje i wspiera w realizacji rodzinnych kontraktów.

 1. Agnieszka Woźniak
 2. Patrycja Zarubińska
 3. Elwira Błażewska
 4. Beata Markiewicz
 5. Katarzyna Dębek
 6. Michał Pikor
 7. Kamilla Wolat
 8. Paulina Kowalczyk - Burek
 9. Mariusz Skrobisz
 10. Anna Fuczko
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach