Kadra

Kadra PCPR w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Św. Sebastiana 1 A

59-100 Polkowice

 

DYREKTOR

mgr Agnieszka Woźniak

e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl

tel: 76 729 92 33

 

Zespoł ds. świadczeń, administracji i pozyskiwanie funduszy

Kierownik zespołu - mgr Aneta Rajchel-Sornat

tel. 76 729 92 28

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor -  mgr Katarzyna Domosławska-Malig

tel. 76 729 92 22

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor -  mgr Małgorzata Paszkiewicz

tel. 76 729 92 21

e-mail: malgorzata.paszkiewcz@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor - mgr Małgorzata Bańkowska

tel. 76 729 92 32

email: malgorzata.bankowska@pcpr.polkowice.pl

inspektor  - Karolina Urbańczyk

tel. 76 729 92 33

e-mail: karolina.urbanczyk@pcpr.polkowice.pl

podinspektor -  mgr Agnieszka Jemioło

obecnie w zastępstwie - Judyta Stępień

tel. 76 729 92 30

e-mail: judyta.stepien@pcpr.polkowice.pl

referent - Iwona Olszyńska

tel. 76 729 92 29

e-mail; iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

starszy pracownik socjalny - Dorota Sulikowska

tel. 76 729 92 26

e-mail: dorota.sulikowska@pcpr.polkowice.pl       

                                                

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 530 591 739

 Pedagog - mgr Magdalena Kurzawa
e-mail: magdalena.kurzawa@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Dorota Filiczkowska
e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 mgr Marta Ratajczak
e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl

Starszy pracownik socjalny - Magdalena Dymitrak
e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 530 591 739

Starszy pracownik socjalny-  mgr Sylwia Słowik
e-mail: sylwia.slowik@pcpr.polkowice.pl

tel. interwencyjny: 694 793 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach