Aktywny Samorząd - Moduł I

Program „Aktywny samorząd”  finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16) tel. 76 /729 92 30

UWAGA!

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku przewiduje kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach Modułu I, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego wnioskodawcy ceny brutto zakupu/usługi.

( Obszar B Zadanie 2 i Obszar C Zadanie 2 – nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy)

 

Moduł I Obszar A - zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1.Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula informacyjna

5. Oświadczenie wnioskodawcy

6. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar A – Zadanie 2 i 3

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

1. Informacja o zadaniu 3

2. Informacja o zadaniu 2

3. Wniosek

4. Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

7. Oświadczenie do zad. A3

8. Zaświadczenie lekarskie do zad. A2

Moduł I Obszar A – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarza

4. Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Zaświadczenie lekarskie 2

5. Klauzula Informacyjna

6. Oświadczenie o dochodach

7. Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar B – Zadanie 2

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula Informacyjna

5.Oświadczenie wnioskodawcy

 

Moduł I Obszar B – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Klauzula Informacyjna

7.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja o zadaniu

2.  Wniosek

3.  Zaświadczenie lekarskie

4.  Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar B – Zadanie 5

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU  

  „ AKTYWNY SAMORZAD”

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula Informacyjna

5.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar C – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar C – Zadanie 2

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula Informacyjna

5.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar C – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Propozycja oferty protezy

4. Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

7. Specyfikacja i kosztorys protezy

8. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 4

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula Informacyjna

5.Oświadczenie wnioskodawcy

6. Propozycja specyfikacji naprawy protezy

7. Specyfikacja naprawy protezy

8. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 5

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

1. Informacja o zadaniu

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Klauzula Informacyjna

6.Oświadczenie wnioskodawcy

Moduł I Obszar D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką)

1. Informacja o zadaniu

2.  Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Klauzula Informacyjna

5. Oświadczenie wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach