Aktywny Samorząd 2021 - Moduł I

Wnioski do pobrania 2021

Moduł I Obszar D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem)

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 2

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1.Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Propozycja oferty protezy

6. Specyfikacja i kosztorys protez

7. Załącznik nr 1

8. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 4

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Wzór formularza do naprawy

5.  Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

6. Zaświadczenie lekarskie

7. Załącznik nr 1

8. Załącznik nr 2

 

Moduł I Obszar C – Zadanie 5

 

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW

1.  Informacja

2.  Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4.  Zaświadczenie lekarskien nr 1

5.  Zaświadczenie lekarskie nr 2

6.  Załącznik nr 1

7. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 2

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4.  Zaswiadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1.  Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 5

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU  

  „ AKTYWNY SAMORZAD”

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 2 i Zadanie 3 

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Oświadczenie do zadania nr 3

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2.  Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6.  Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach