Aktywny Samorząd 2022 - Moduł I

Wnioski do pobrania 2022

Moduł I Obszar A - zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar A – Zadanie 2 i 3

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Oświadczenie do zad. A3

Moduł I Obszar A – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1.Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarza

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Zaświadczenie lekarskie 2

5. Klauzula informacyjna

6. Oświadczenie o dochodach

Moduł I Obszar B – Zadanie 2

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

 

Moduł I Obszar B – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1.  Informacja

2.  Wniosek

3.  Zaświadczenie lekarskie

4.  Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 5

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU  

  „ AKTYWNY SAMORZAD”

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 2

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Propozycja oferty protezy

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Specyfikacja i kosztorys protezy

7. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 4

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Specyfikacja i kosztorys naprawy

6. Wzór formularza do naprawy protez

7. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 5

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką)

1. Informacja

2.  Wniosek

3. Załącznik nr 1

4.  Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach