WNIOSKI DO POBRANIA 2020

WNIOSKI DO POBRANIA 2020

Moduł I Obszar D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem)

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 2

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Wzór formularza ofert

6. Załącznik nr 1

7. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 4

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Wzór formularza dot naprawy

5. Zaświadczenie lekarskie

6. Załącznik nr 1

7. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar C – Zadanie 5

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie nr 1

5. Zaświadczenie lekarskie nr 2

6. Załącznik nr 1

7. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar B – Zadanie 5

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU  

  „ AKTYWNY SAMORZAD”

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 2 i Zadanie 3 

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświdczenie pełnomocnika

4. Oświadczenie do zadania nr 3

5. Załacznik nr 1

6. Załacznik nr 2

Moduł I Obszar A – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Oświadczenie pełnomocnika

4. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach