Program Opieka Wytchnieniowa

Zarząd Powiatu Polkowickiego w dniu 11 sierpnia 2020r. podjął uchwałę o przystąpieniu powiatu do  programu "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020" w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, która powierzyła wykonanie zadania Fundacji Eudajmonia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach programu:

  1. poradnictwo psychologicznego

  2. poradnictwo terapeutyczne  

  3. nauka pielęgnacji

  4. nauka rehabilitacji

  5. konsultacje dietetyczne.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu polkowickiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 do Fundacji Eudajomia ul. Borówkowa 5a, 59 - 101 Polkowice. 

 


 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach