Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

"Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Informujmy, że Powiat Polkowicki otrzymał dofinansowanie na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.


 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach