Kadra

Kadra PCPR w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Św. Sebastiana 1 A

59-100 Polkowice

 

 

Pokój nr 2

Dyrektor

mgr Elżbieta Sworacka - Dul
e-mail: elzbieta.sworacka-dul@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9233

 

Pokój nr 19

Obsługa kancelaryjna
Referent - Katarzyna Jemioła
Obecnie zastępuje:
Referent - Agnieszka Kołodziejczak

e-mail: pcpr_polkowice@o2.pl

nr tel: 76 729 9233

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Pokój nr 13
Kierownik

Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl
nr tel: 76 729 9226

 

Pokój nr 12

Pedagog

mgr Elżbieta Kowalska

e-mail: elzbieta.kowalska@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9225

 

Pokój nr 313

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

mgr Agnieszka Zięcina
e-mail: agnieszka.ziecina@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9234

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Dorota Filiczkowska
e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9234


pok. 315

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Marlena Sobolewska

e-mail: marlena.sobolewska@pcpr_polkowice.pl

nr tel: 76 729 9231


pok. 314
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Ratajczak

e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9268

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 

Pokój nr 11

Kierownik

mgr Beata Falkiewicz

e-mail: beata.falkiewicz@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9224

 

 

Psycholog

nr tel: 694 793 265

 

Pokój nr 3

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9221

 

Zespół ds. świadczeń i windykacji

 

Pokój nr 14

Kierownik

mgr Katarzyna Domosławska - Malig

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9222

 

Pokój nr 3

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9221

 

Podinspektor ds. świadczeń

mgr Agnieszka Jemioło
e-mail: agnieszka.jemiolo@pcpr.polkowice.pl

tel. 76 729 92 32

 

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

 

Pokój nr 15

Kierownik

mgr Aneta Rajchel - Sornat

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9228

 

Pokój nr 16

Pomoc administracyjna

Iwona Olszyńska

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9229

 

Inspektor

mgr Barbara Karkowska

e-mail: barbara.karkowska@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 9230

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach