Kadra

Kadra PCPR w Polkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Św. Sebastiana 1 A

59-100 Polkowice

 

DYREKTOR

mgr Agnieszka Woźniak

e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl

tel: 76 729 92 33

 

Zespoł ds. świadczeń, administracji i pozyskiwanie funduszy

Kierownik zespołu - mgr Katarzyna Domosławska-Malig

tel. 76 729 92 22

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl

 

Starszy specjalista - mgr Aneta Rajchel-Sornat

tel. 76 729 92 28

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor -  mgr Małgorzata Paszkiewicz

tel. 76 729 92 21

e-mail: malgorzata.paszkiewcz@pcpr.polkowice.pl

inspektor ds. administracyjnych  - Karolina Urbańczyk

tel. 76 729 92 33

e-mail: karolina.urbanczyk@pcpr.polkowice.pl

inspektor ds. świadczeń -  mgr Agnieszka Jemioło

tel. 76 729 92 32

e-mail: agnieszka.jemiolo@pcpr.polkowice.pl

podinspektor ds. świadczeń - Judyta Stepień

tel: 76 729 92 30

e-mail: judyta.stepien@pcpr.polkowice.pl

podinspektor ds. świadczeń - mgr Wioletta Rzepka

tel: 76 729 92 30

e-mail: wioletta.rzepka@pcpr.polkowice.pl

referent - Iwona Olszyńska

tel. 76 729 92 29

e-mail; iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

podinspektor ds. świadczeń -  mgr Marta Ratajczak

tel. 76 729 92 26

e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl

                                                

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 530 591 739

Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - mgr Aleksandra Pałys

e-mail: aleksandra.palys@pcpr.polkowice.pl

 Pedagog - mgr Magdalena Kurzawa
e-mail: magdalena.kurzawa@pcpr.polkowice.pl

 Pedagog - mgr Kamila Jenczak

e-mail:kamila.jenczak@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 mgr  Dorota Filiczkowska
e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.pl

 mgr Katarzyna Wąsik
e-mail: katarzyna.wasik@pcpr.polkowice.pl

 mgr  Patrycja Zarubińska
e-mail: patrycja.zarubinska@pcpr.polkowice.pl

mgr Anna Urban

e-mail: anna.urban@pcpr.polkowice.pl

mgr Marta Dołęga- Sendyk

e-mail: marta.dolega-sendyk@pcpr.polkowice.pl

mgr Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl

 pracownik socjalny - mgr Joanna Olszewska
e-mail: joanna.olszewska@pcpr.polkwice.pl


Psycholog - mgr Hubert Fornalik

godziny przyjęcia:

poniedziałek i czwartek -  9.00 - 14.00

pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych, budynek

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Społdzielczej 2 w Polkowicach.

tel. kontaktowy: 530 591 739

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 530 591 739

Godz. pracy (obowiązują do końca czerwca)

poniedziałek, środa, piątek 7.30-15.30

wtorki i czwartki 10.00-18.00

Główny specjalista ds. interwencji kryzysowej

Magdalena Krzyżaniak
e-mail: magdalena.krzyzaniak@pcpr.polkowice.pl

tel. interwencyjny: 694 793 265

Aspirant pracy socjalnej

Grzegorz Nowak

e-mail: grzegorz.nowak@pcpr.polkowice.pl

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Placówka Socjalizacyjna "Egida"

ul. Makowa 36

59-100 Polkowice

kierownik - 530 652 308

grupa  - 530 651 934

prac. socjalny - 530 651 219

Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Perspektywa"

ul. Górna 3/4-5

59-100 Polkowice

kierownik - 530 651 311

grupa - 530 641 426

prac. socjalny - 530 651 219

Placówka Socjalizacyjna "Horyzont"

ul. Górna 3/1-2

59-100 Polkowice

Kierownik- 530 652 217

grupa- 530 597 057

prac. socjalny - 530 651 219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach