Aktywny samorząd

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

Powiat Polkowicki w 2023 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program składa się z Modułu I i Modułu II. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Polkowickiego.

Terminy składania wniosków:

Moduł I –

I tura - od 01 marca 2023 do 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II –

I tura - od 01 marca 2023 do 31 marca 2023 r. (rok akademicki 2022/2023)

II tura - od 01 września 2023 do 10 października 2023 r. (rok akademicki 2023/2024)

 

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. To umożliwi składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. System SOW to platforma internetowa utworzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. System SOW wyposażony we wszystkie potrzebne formularze oraz w inne funkcjonalności – ułatwi realizację programu, przyspieszy realizację wniosków i uzyskanie pomocy. Aby wnioskowanie on-line w Systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Wnioski można też składać w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A (pok. nr 16) tel. 76 729-92-30.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;

  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;

  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;

  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;

  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach