Aktualności

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

2020-08-04 11:42:58

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje kolejną edycję
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Udział w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji programu wrzesień - grudzień 2020 rok

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 A pod numerem kontaktowym: 76 729 92 24.

 

 

UWAGA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2020-07-24 13:28:31

Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

w zakresie Modułu I do dnia 31 sierpnia 2020 r.

w zakresie Modułu II do dnia 10 października 2020 r.

 

szczegóły w zakładkach Aktywny samorząd 2020 Moduł I i II

 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

2020-04-29 12:17:15

Informujemy, iż w związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” trwa nabór wniosków w ramach w/w programu.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż. – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Szczegółowe informacje dot. realizacji programu oraz formularz wniosku dostępne są w zakładce PFRON – > Moduł III – choroby zakaźne

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY

2020-04-10 13:16:40

Informujemy, ze w dniu 10 kwietnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach czynne jest do godziny 13:00

                                                                                                                         Za utrudnienia przepraszamy
 

Informacja

2020-03-25 10:05:04

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowice wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiat Polkowicki informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego dla osób wymagających wsparcia, a w szczególności dla osób starszych, w tym samotnych i niepełnosprawnych.

 

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego jest dostępna poprzez kontakt telefoniczny:

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach