Aktualności

DOBRY START 300 dla ucznia

2018-07-12 12:13:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, informuje, iż rusza z realizacją rządowego programu „Dobry start”

                                

           Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w wysokości 300,00 zł raz w roku - jednorazowo, wszystkim dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje również dziecku bądź osobie uczącej się w szkole do 20. roku życia oraz osobie uczącej się w szkole do 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, przy czym szkoła oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

1) na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego;

2) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. w siedzibie tutejszego Centrum będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start”. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2018 r. świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do dnia 30 września tego roku. W przypadku wniosków, które zostaną złożone w terminie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie oraz wypłatę świadczenia. Wszystkie wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. organ pozostawi bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, przy ul. św. Sebastiana 1A pokój nr 3 i 14 lub pod numerem telefonu 76/729 92 32. Wnioski można pobrać w siedzibie jednostki lub ze strony internetowej tutejszego Centrum.

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek
2. Załącznik do wniosku

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

dzień dziecka 2018

2018-06-07 13:09:34

ŚWIĘTOWALIŚMY RAZEM

NA PIKNIKU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

W dniu 06 czerwca b.r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka odbył się coroczny piknik pn.,,Świętujemy Razem". Piknik to wspaniała okazja nie tylko do wspólnej zabawy ale i podziękowania rodzicom zastępczym za ich codzienną pracę wychowawczą.

Podobnie jak w ubiegłym roku, piknik odbył się w Sobinie, gm. Polkowice na terenie zielonym przy plebanii Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła. Dopisała pogoda, nie zabrakło dobrego humoru i wspólnej zabawy. Dzięki pomocy m.in. Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie nasi podopieczni mogli: pomalować na kolorowo buźki, wziąć udział w zajęciach plastycznych, poszaleć na dmuchańcach, postrzelać do celu, pograć w gry, pobawić się przy muzyce.

Rodzice zastępczy otrzymali imienne podziękowania za trud wychowania małego człowieka oraz upominki okolicznościowe. Miłym akcentem był poczęstunek, m.in. kiełbaski oraz pyszne wypieki. Niespodzianek nie zabrakło do samego końca bo każde z dzieci na pożegnanie otrzymało paczkę wypełnianą smakołykami, zabawkami i innymi okolicznościowymi upominkami. Piknik dostarczył zarówno dzieciom jak i ich rodzicom zastępczym wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie dzięki któremu była możliwa realizacja tego przedsięwzięcia, a którego nam udzielili:

- Zarząd Powiatu Polkowickiego,

- Volkswagen Motor Polska,

- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie,

- Spółdzielnia Socjalna ,,Inicjatywa”

- ks. proboszcz Mariusz Szymański.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i nieocenioną pomoc społeczności lokalnej z Sobina a do podziękowań dołącza się grono naszych podopiecznych.

centrum piknikowedmuchany zamek i dziecidmuchany zamek
gra planszowa XXLgra w piłkarzykigra XXL rzut kostkągratulacje dla rodzin zastępczychgrillowy poczęstunekmalowanie buziek malowanie buziek - dziewczynkipapierowe kwiatyprzedstawiciele PCPR i Powiatuprzedstawiciele PCPR i Powiaturodzice zastępczyrodzina zastępcza z podopiecznymirodziny zastępczestrzelanie do celu - konkursupominki dla rodziców zastępczychwarsztaty artystycznewręczanie życzeń dla rodziców zastępczychwspólne grilowaniedziewczynka z kwiatkiemstrzelanie do celu

 

Więcej o dzień dziecka 2018

Program "Aktywny samorząd" w 2018 r.

2018-03-14 14:43:25

Program „Aktywny samorząd”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Polkowicki w 2018 r. po raz kolejny będzie realizował program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Termin składania wniosków
MODUŁ II pierwsze półrocze - od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
MODUŁ I – od 1 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

UWAGA !! W dniu 30 marca 2018r. urząd będzie nieczynny ( dzień wolny za 06.01.2018r.)

Moduł II kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym:

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Miejsce składania wniosków: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76 729 92 30

Wniosek dotyczący Modułu II znajduje się w zakładce: Aktywny samorząd 2018
 

Informacja o nowo otwartym Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

2018-02-23 12:05:58

Szanowni Państwo,

Informujemy o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Na linii telefonicznej, psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.

W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Linia telefoniczna jest bezpłatna.

CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego

całodobowa i bezpłatna linia wsparcia 

CentrumWsparcia.pl 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

2018-02-21 12:40:26

                                                       

,,RODZINA ZASTĘPCZA

DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA" 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
poszukuje kandydatów

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Poszukujemy osób chętnych z terenu powiatu polkowickiego,

do stworzenia rodzin zastępczych, gotowych poświęcić swój czas i serce dzieciom

OFERUJEMY:

- bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza
- wsparcie finansowe m.in. pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci
- poradnictwo: pedagogiczne, psychologiczne i prawne
- wsparcie merytoryczne koordynatorów

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 a


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 76/ 729-92-26
      76/ 729-92-25

     76/729-92-33

 

 

Więcej o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach