Aktualności

"Świętujmy razem”

2019-05-07 14:35:35

"Świętujmy razem” Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Dzień Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

serdecznie zaprasza rodziny zastępcze

na spotkanie integracyjne pn. "Świętujmy razem”z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego i Dnia Dziecka

Piknik z atrakcjami i poczęstunkiem odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00

w Sobinie, gm. Polkowice na terenie zielonym przy plebanii

Parafii Św. Michała Archanioła ul. Turkusowa 6

(wjazd na parking od ulicy Pawiej).

 

Dyrektor PCPR w Polkowicach

wraz z pracownikami

 

 

POSZUKIWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

2019-03-21 10:44:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Polkowicach
poszukuje kandydatów

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Poszukujemy osób chętnych z terenu powiatu polkowickiego, do stworzenia rodzin zastępczych, gotowych poświęcić swój czas i serce dzieciom.

Więcej informacji znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI.

POSZUKIWANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

2019-03-20 10:38:13

                               

,,RODZINA ZASTĘPCZA
DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Polkowicach
poszukuje kandydatów

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Poszukujemy osób chętnych z terenu powiatu polkowickiego, do stworzenia rodzin zastępczych, gotowych poświęcić swój czas i serce dzieciom.

OFERUJEMY:

- specjalistyczne szkolenie ,,Pride- Rodzinna Opieka Zastępcza"
- wsparcie finansowe m.in. pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci
- poradnictwo: pedagogiczne, psychologiczne i prawne
- wsparcie merytoryczne koordynatorów

Szkolenie przygotowuje przyszłych rodziców zastępczych do pracy z dziećmi; trwa od 4-5 miesięcy i jest prowadzone przez licencjonowanych trenerów, metodami warsztatowymi tak, aby nauczyć przyszłych rodziców zastępczych umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem osieroconym. W czasie ćwiczeń do głosu dochodzą bardzo silne emocje - przyszli ,,zawodowi rodzice” mają możliwość zmierzenia się z własnymi emocjami, jak również poznania tego, co przeżywają dzieci.

Szkolenie ,,Pride” oraz wszystkie materiały (w tym pakiet podręczników) dla kandydatów na rodziny zastępcze są bezpłatne

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 a

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 76/ 729-92-26
76/ 729-92-25
76/729-92-33

Program „Aktywny samorząd”

2019-03-14 11:36:52

Program „Aktywny samorząd”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Polkowicki w 2019 r. po raz kolejny będzie realizował program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Termin składania wniosków
MODUŁ II pierwsze półrocze - od 15 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.

MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w :

- szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także osób które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Miejsce składania wniosków: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76 729 92 30

Wniosek dotyczący Modułu II znajduje się w zakładce: Aktywny samorząd 2019
 

 

Informacja dla studentów

2019-03-14 11:33:18

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd” - MODUŁ II (pierwsze półrocze).

Termin składania wniosków : od 15 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach