Aktualności

Uchwała Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

2020-09-21 09:13:35

Uchwała Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. "Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej  w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa-edycja 2020".

Przedłużenie terminu składania wniosków

2020-09-08 08:31:32

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- moduł III do dnia 15 października 2020 r. 

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Aktualny formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Moduł III – choroby zakaźne.  

Przypominamy, iż wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanielub tradycyjnie w formie papierowej za pośrednictwem poczty.

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2020-08-18 14:33:55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do składania ofert w sprawie przeprowadzenia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2020

Ogłoszenie - KONKURS OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2020

2020-08-12 15:13:30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie poomocy społecznej - rehabilitacji społecznej "Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020"

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

2020-08-04 11:42:58

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje kolejną edycję
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Udział w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji programu wrzesień - grudzień 2020 rok

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 A pod numerem kontaktowym: 76 729 92 24.

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach