Aktualności

Rusza nabór wniosków na Aktywny samorząd Moduł II – semestr zimowy 2019/2020

2019-09-16 12:37:18

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ Wnioski można składać do dnia 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

 1.   Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

 2.   Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

 3. Załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni

 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy dot. miejsca zamieszkania

 5. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie o informowaniu Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku

 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie pełnomocnika

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć w formie skanu:

 1. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),

 2. W przypadku Wnioskodawcy ponoszącego dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej – dokumenty potwierdzające,

 3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),

 4. Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie lub sądownie – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje pełnomocnik (o ile dotyczy),

 5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –aktualną/ważną Karty Dużej Rodziny,

 6. Zaświadczenie z uczelni o spowolnionym toku studiów lub studiach w przyspieszonym trybie ( o ile dotyczy),

 7. Dokumentację potwierdzającą, że Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w roku 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy),

 8. Dokumentację potwierdzającą, że Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego ( o ile dotyczy).

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A , 59-100 Polkowice pok. nr 16 lub pod numerem telefonu 76 729 92 30 w godzinach pracy Centrum tj.: 7:30 – 15:30

 

Konkurs opieka wytchnieniowa

2019-08-20 09:58:51

                                                                                                    Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Polkowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. ,,Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa- edycja 2019"

AKTYWNY SAMORZĄD- NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WÓZKÓW INWALIDZKICH ELEKTRYCZNYCH

2019-08-09 08:25:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1.

Z pomocy w tym obszarze mogą korzystać zarówno dzieci (z orzeczeniem o niepełnosprawności) , jak i osoby dorosłe (posiadające znaczny stopień niepełnosprawności), które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Termin zakończenia naboru wniosków : 31 sierpnia 2019r.

Formularze wniosków do pobrania w zakładce Aktywny samorząd/Wnioski do pobrania 2019

 

INTEGRACJA 18 PLUS

2019-08-09 08:22:18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, o realizacji projektu pt. ”Integracja 18 Plus”, którego przedmiotem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku powyżej 18 roku życia , pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Szczegółowe informacje w załączniku

 

INFORMACJA O JEDNORAZOWEJ ZMIANIE GODZIN PRACY PSYCHOLOGA PCPR POLKOWICE

2019-06-21 09:01:37

INFORMACJA

Dnia 28.06.2019  Psycholog PCPR Polkowice będzie przyjmował w godzinach 7.30 do 15.30

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach