Aktualności

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

2020-04-29 12:17:15

Informujemy, iż w związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” trwa nabór wniosków w ramach w/w programu.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż. – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Szczegółowe informacje dot. realizacji programu oraz formularz wniosku dostępne są w zakładce PFRON – > Moduł III – choroby zakaźne

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY

2020-04-10 13:16:40

Informujemy, ze w dniu 10 kwietnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach czynne jest do godziny 13:00

                                                                                                                         Za utrudnienia przepraszamy
 

Informacja

2020-03-25 10:05:04

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowice wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiat Polkowicki informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego dla osób wymagających wsparcia, a w szczególności dla osób starszych, w tym samotnych i niepełnosprawnych.

 

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego jest dostępna poprzez kontakt telefoniczny:

 

 

UWAGA STUDENCI

2020-03-20 14:09:42

Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 31.03.2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

Wnioski można składać:

  1. w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW) lub

  2. w formie papierowej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice ( decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Polkowicach).

 

Formularz wniosku, załączniki do wniosku oraz szczegółowe informacje dot. pomocy zostały zamieszczone w zakładce PFRON – >  Moduł II „Aktywny samorząd” 2020r.

 

 

INFORMACJA

2020-03-17 12:22:08

Informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. obowiązuje nowy adres poczty elektronicznej PCPR tj.: pcpr@pcpr.polkowice.pl
w związaku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy adres e-mail będzie funkcjonował do dnia 31 maja 2020 r.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach