Aktualności

„ MORSKA PRZYGODA - wakacje 2018 ”

2018-09-18 08:43:37

„ MORSKA PRZYGODA - wakacje 2018 ”- przygoda wychowanków pieczy zastępczej - dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie

Dzięki środkom finansowym w kwocie 78,000.00 zł. przekazanym przez Fundację KGHM Polska Miedź w Lubinie, wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" i Placówki Socjalizacyjno- Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach oraz podopieczni rodzinnej pieczy Powiatu Polkowickiego (łącznie 40 osób) przebywali podczas tegorocznych wakacji na kolonii w Ośrodku Wypoczynkowym "Diuna"- pawilonie kolonijnym na terenie ośrodka wypoczynkowego "Marena" w Międzywodziu. Uczestnicy podczas 14 dniowego wypoczynku poznali walory Międzywodzia. W trakcie pieszych i autokarowych wycieczek odwiedzili wiele ciekawych miejsc, między innymi: Międzyzdroje (Zabytkowy Park Zdrojowym im. Fryderyka Chopina, molo, Promenada Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Park Linowy Tarzana, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego), Woliński Park Narodowy, Jezioro Turkusowe, Dziwnów, Zalew Kamieński.

Dużą atrakcją dla kolonistów był rejs statkiem po Morzu Bałtyckim.

Uczestnicy kolonii korzystali z atrakcji, które zapewniał Ośrodek Wypoczynkowy "Diuna", między innymi: basenu, siłowni na powietrzu, zajęć z animatorką zabaw, zajęć z iluzjonistą ,seansów kinowych, warsztatów tanecznych z profesjonalną Cheerleaderką, karaoke, dyskotek, zajęć sportowych na boisku wielofunkcyjnym itp.

Na kolonii zapewniono dzieciom atrakcyjny program, który w sposób znaczący nie tylko wspierał rozwój, intelektualny i fizyczny dzieci, ale także dawał możliwości relaksu i wypoczynku. Dzieci brały udział w wielu zajęciach, sportowych, kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych. Na dużą atrakcyjność kolonii wpłynęło plażowanie, pod czujnym okiem WOPR- u. Cudowna pogoda sprzyjała nie tylko kąpielom, ale również konkursom budowli z piasku.

Wszyscy uczestnicy na zakończenie kolonii zostali obdarowani wspaniałymi ręcznikami i dyplomami.

Raz jeszcze w imieniu naszych wychowanków dziękujemy Zarządowi Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie za przekazane środki finansowe, a Firmie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy za tak udany i pełen atrakcji wypoczynek podczas wakacji.

Dzięki Państwa wsparciu, dzieci mogły przeżywać swoją słoneczną "MORSKĄ PRZYGODĘ" w pięknym miejscu.

 dzieci na plaży  

 dzieci na basenie dzieci na statku

  zabawy w piaskupostacie z bajki

  dzieci na wycieczce w lesie miedzyzdroje

plaza 

budowanie zakmu z piasku  wychowanka z postacia z bajki

 

 

 

zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych - 2018

2018-09-12 15:05:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie - edycja 2018.

link do oferty:http://www.bip.pcpr.polkowice.pl/tresc/2/20180912145823/zaproszenie-do-skladania-ofert--przeprowadzenie-oddzialywan-korekcyjno--edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie--edycja-2018

Informacja o wyjeździe wychowanków do DWD w Przemkowie.

2018-09-06 10:25:44

Informujemy,że w dniach od 07.09 do 09.09.2018 r. wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” i Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej „ Perspektywa” będą przebywać w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. W związku z powyższym Placówki będą zamknięte od piatku (tj. 07.09.18 r.) od godz: 14.00 do niedzieli (tj. 09.09.18 r.) do godz:14.00

Informacja o zamknięciu Placówki PSI "Perspektywa"

2018-08-03 14:58:07
Informuję, że w związku z wyjazdem wychowanków na wypoczynek letni w dniach od 04.08.2018 r. od godz 14.00 do 18.08.2017 r. do godz. 14.00 Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna "Perspektywa" w Polkowicach ul. Górna 3/4-5 będzie zamknięta. Jednocześnie informuję, że wszelkie działania w ramach interwencji przejmuje w tym okresie Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" w Polkowicach ul. Browarna 1.

DOBRY START 300 dla ucznia

2018-07-12 12:13:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, informuje, iż rusza z realizacją rządowego programu „Dobry start”

                                

           Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w wysokości 300,00 zł raz w roku - jednorazowo, wszystkim dzieciom umieszczonym w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje również dziecku bądź osobie uczącej się w szkole do 20. roku życia oraz osobie uczącej się w szkole do 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, przy czym szkoła oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

1) na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego;

2) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. w siedzibie tutejszego Centrum będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start”. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2018 r. świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do dnia 30 września tego roku. W przypadku wniosków, które zostaną złożone w terminie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie oraz wypłatę świadczenia. Wszystkie wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. organ pozostawi bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, przy ul. św. Sebastiana 1A pokój nr 3 i 14 lub pod numerem telefonu 76/729 92 32. Wnioski można pobrać w siedzibie jednostki lub ze strony internetowej tutejszego Centrum.

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek
Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach