Aktualności

Kampania Mie(dź) Rodzinę

2020-01-13 08:52:59

POSZUKIWANIA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH – TRWAJĄ

 

Tym razem w poszukiwaniach ma pomóc kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie Zagłębia Miedziowego.

 

 

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów.

spot kampanii, pt. „Pierwsze (u)rodziny” można obejrzeć tutaj https://youtu.be/oao-yrkCbY4

link do oficjalnej strony kampanii https://miedzrodzine.pl/

Zapraszamy na facebooka

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mied%C5%BA-Rodzin%C4%99-kampania-spo%C5%82eczna-110449440417307/

PFRON - Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

2019-10-30 15:05:07

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

 

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl


 

 
 

Poszukiwanie rodziny zastępczej

2019-10-09 12:29:28

                              

Rusza nabór wniosków na Aktywny samorząd Moduł II – semestr zimowy 2019/2020

2019-09-16 12:37:18

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ Wnioski można składać do dnia 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

 1.   Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów

 2.   Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

 3. Załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni

 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy dot. miejsca zamieszkania

 5. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie o informowaniu Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku

 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie pełnomocnika

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć w formie skanu:

 1. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),

 2. W przypadku Wnioskodawcy ponoszącego dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej – dokumenty potwierdzające,

 3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),

 4. Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie lub sądownie – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje pełnomocnik (o ile dotyczy),

 5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –aktualną/ważną Karty Dużej Rodziny,

 6. Zaświadczenie z uczelni o spowolnionym toku studiów lub studiach w przyspieszonym trybie ( o ile dotyczy),

 7. Dokumentację potwierdzającą, że Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w roku 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy),

 8. Dokumentację potwierdzającą, że Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego ( o ile dotyczy).

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A , 59-100 Polkowice pok. nr 16 lub pod numerem telefonu 76 729 92 30 w godzinach pracy Centrum tj.: 7:30 – 15:30

 

Konkurs opieka wytchnieniowa

2019-08-20 09:58:51

                                                                                                    Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Polkowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. ,,Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa- edycja 2019"

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach