Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Grupy Wspierające Listopad 2017


GRUPY WSPIERAJĄCE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających:

- osoby usamodzielniane - dnia 27.11.2017 r. (poniedziałek), o godz. 14.00-15.00,

- rodziny zastępcze - dnia 28.11.2017 r. (wtorek), o godz. 10.00 - 11.00,

- osoby doświadczające przemocy - dnia 30.11.2017 r. (czwartek), o godz. 14.00 - 15.00.

Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

Zmiana terminu składania dokumentów-stanowisko Referent


INFORMACJE

Oferta Pracy - Referent


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko urzędnicze - referent.

INFORMACJE

Grupy wspierąjace - Październik 2017


GRUPY WSPIERAJĄCE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających:

- osoby doświadczające przemocy - dnia 26.10.2017 r. (czwartek), o godz. 14.00 - 15.00,

- osoby usamodzielniane - dnia 30.10.2017 r. (poniedziałek), o godz. 14.00-15.00,

- rodziny zastępcze - dnia 31.10.2017 r. (wtorek), o godz. 10.00 - 11.00.

Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

Konsultacje społeczne - program kompleksowego wsparcia dla rodziny "Za życiem"


Dnia 26 września 2017 r. odbyła się konferencja regionalna we Wrocławiu, której tematem były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”.

Prelegentami konferencji byli m.in. :

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS,

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski,

Dyrektor Oddziału PFRON – Marcin Sokołowski.

W konferencji wzięły udział Pani Elżbieta Sworacka – Dul - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Pani Anna Ziółkowska – Zastępca Dyrektora PCPR oraz Barbara Karkowska – Podinspektor w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach