O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św. Sebastiana 1 A

Dyrektor:

mgr Agnieszka Woźniak

e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 92 33

 

Zespoł ds. świadczeń, administracji i pozyskiwanie funduszy

 

Kierownik zespołu - Aneta Rajchel - Sornat

tel. 76 729 92 28

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor -  mgr Katarzyna Domosławska-Malig

 tel: 76 729 92 22

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor -  mgr Małgorzata Paszkiewicz

 tel: 76 729 92 21

e-mail: malgorzata.paszkiewcz@pcpr.polkowice.pl

starszy inspektor - mgr Małgorzata Bańkowska

 tel: 76 729 92 32

email: malgorzata.bankowska@pcpr.polkowice.pl

inspektor  - Karolina Urbańczyk

 tel: 76 729 92 33

e-mail: karolina.urbanczyk@pcpr.polkowice.pl

podinspektor -  mgr Agnieszka Jemioło

obecnie w zastępstwie - Judyta Stępień

 tel: 76 729 92 30

e-mail: judyta.stepien@pcpr.polkowice.pl

referent - Iwona Olszyńska

tel: 76 729 92 29

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

podinspektor ds. świadczeń - mgr  Marta Ratajczak

 tel: 76 729 92 26

e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl

                                                

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel: 530 591 739

 

Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej -mgr Joanna Olszewska

e-mail: joanna.olszewska@pcpr.polkowice.pl

 Pedagog - mgr Magdalena Kurzawa
e-mail: magdalena.kurzawa@pcpr.polkowice.pl

pracownik socjalny
mgr Dorota Filiczkowska

e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 mgr Katarzyna Wąsik

e-mail:katarzyna.wasik@pcpr.polkowice.pl

starszy pracownik socjalny-  mgr Magdalena Dymitrak 
e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl      

Psycholog - mgr Dominika Sobczuk

e-mail: dominika.sobczuk@pcpr.polkowice.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 pracownik socjalny -  mgr Wioleta Biesiadecka
e-mail: wioleta.biesiadecka@pcpr.polkowice.pl

tel. interwencyjny: 694 793 265

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach