O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św. Sebastiana 1 A

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Sworacka - Dul

e-mail: elzbieta.sworacka-dul@pcpr.polkowice.pl

 

Sekretariat

Podinspektor

mgr Katarzyna Jemioła

e-mail: katarzyna.jemiola@pcpr.polkowice.pl

 

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik

Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl

 

Pedagog 

mgr Karolina Kałużyńska-Buczek

e-mail: karolina.kaluzynska_buczek@pcpr.polkowice.pl

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Zięcina

e-mail: agnieszka.ziecina@pcpr.polkowice.pl

 

Mł. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Magdalena Kurzawa

 e-mail: magdalena.zieba@pcpr.polkowice.pl


Mł. Koordynator rodzinej pieczy zastępczej

Sylwia Szulc

e-mail: sylwia.szulc@pcpr.polkowice.plMł. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Marlena SobolewskaKoordynator rodzinej pieczy zastepczej

mgr Kamilla Wolat

e-mail: kamilla.wolat@pcpr.polkowice.pl

 

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Kierownik

mgr Danuta Sadowska

e-mail: danuta.sadowska@pcpr.polkowice.pl

 

 Psycholog

 mgr Agata Pona

 e-mail: agata.pona@pcpr.polkowice.pl

 

Główny Specjalista

inż Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

 

 

Zespół ds. świadczeń i windykacji

 

Kierownik

mgr Katarzyna Domosławska - Malig

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl
 

Główny Specjalista

inż Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl
 

Podinspektor ds. świadczeń

mgr Agnieszka Kucharek
e-mail: agnieszka.kucharek@pcpr.polkowice.pl

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Kierownik

mgr Aneta Rajchel - Sornat

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

 

Pomoc administracyjna

Iwona Olszyńska

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

 

Podinspektor

mgr Barbara Karkowska

e-mail: barbara.karkowska@pcpr.polkowice.pl

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach