O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św. Sebastiana 1 A

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Sworacka - Dul

e-mail: elzbieta.sworacka-dul@pcpr.polkowice.pl

 

Obsługa kancelaryjna

Referent

Katarzyna Jemioło
W zastępstwie
Referent
Agnieszka Kołodziejczak

e-mail: pcpr_polkowice@o2.pl

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik

Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl

 

Pedagog 

mgr Elżbieta Kowalska

e-mail: elzbieta.kowalska@pcpr.polkowice.pl

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Zięcina

e-mail: agnieszka.ziecina@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinej pieczy zastępczej

mgr Dorota Filiczkowska
e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.plKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Marlena Sobolewska
e-mail: marlena.sobolewska@pcpr.polkowice.pl
 

Koordynator rodzinej pieczy zastępczej
Marta Ratajczak
e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl
 

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Kierownik
mgr Beata Falkiewicz
e-mail: beata.falkiewicz@pcpr.polkowice.pl

 

 Psycholog

 

 e-mail:

 

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

 

 

Zespół ds. świadczeń i windykacji

Kierownik

mgr Katarzyna Domosławska - Malig

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl
 

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl
 

Podinspektor ds. świadczeń

mgr Agnieszka Jemioło
e-mail: agnieszka.jemiolo@pcpr.polkowice.pl

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Kierownik

mgr Aneta Rajchel - Sornat

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

 

Pomoc administracyjna

Iwona Olszyńska

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

 

Inspektor

mgr Barbara Karkowska

e-mail: barbara.karkowska@pcpr.polkowice.pl

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach