O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św. Sebastiana 1 A

Dyrektor:

mgr Justyna Smalec

e-mail:

 

Obsługa kancelaryjna

Podinspektor

Katarzyna Wilczek

e-mail: pcpr_polkowice@o2.pl

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik

Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl

 

Pedagog 

mgr Magdalena Kurzawa

e-mail: magdalena.kurzawa@pcpr.polkowice.pl
nr tel: 76 729 9225

 

 

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Zięcina

e-mail: agnieszka.ziecina@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinej pieczy zastępczej

mgr Dorota Filiczkowska
e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.plKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Monika Kajda
e-mail: monika.kajda@pcpr.polkowice.pl
 

Koordynator rodzinej pieczy zastępczej
Marta Ratajczak
e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl
 

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Dorota Sulikowska
e-mail: dorota.sulikowska@pcpr.polkowice.pl

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Kierownik
mgr Beata Falkiewicz
e-mail: beata.falkiewicz@pcpr.polkowice.pl

 

 Psycholog

Paulina Przespolewska

nr tel: 694 793 265

od poniedziałku do środy od 7.30-15.30

od czwartku do piątku od 9-17

 

 e-mail:

 

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

 

 

Zespół ds. świadczeń i windykacji

Kierownik

mgr Katarzyna Domosławska - Malig

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl
 

Główny Specjalista

inż. Małgorzata Paszkiewicz

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl
 

Podinspektor ds. świadczeń

mgr Agnieszka Jemioło
e-mail: agnieszka.jemiolo@pcpr.polkowice.pl

w zastępstwie:

mgr Sylwia Słowik

e-mail: sylwia.slowik@pcpr.polkowice.pl

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Kierownik

mgr Aneta Rajchel - Sornat

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

 

Pomoc administracyjna

Iwona Olszyńska

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

 

Inspektor

mgr Barbara Karkowska

e-mail: barbara.karkowska@pcpr.polkowice.pl

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach