O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św. Sebastiana 1 A

Dyrektor:

mgr Agnieszka Woźniak

e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl

nr tel: 76 729 92 33

 

Zespoł ds. świadczeń, administracji i pozyskiwanie funduszy

Kierownik zespołu -  mgr Katarzyna Domosławska-Malig

 tel: 76 729 92 22

e-mail: katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl


Starszy specjalista - Aneta Rajchel - Sornat

tel. 76 729 92 28

e-mail: aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

Starszy inspektor -  mgr Małgorzata Paszkiewicz

 tel: 76 729 92 21

e-mail: malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

Inspektor ds. świadczeń -  mgr Agnieszka Jemioło

 tel: 76 729 92 32

email: agnieszka.jemiolo@pcpr.polkowice.pl

inspektor  - Karolina Urbańczyk

 tel: 76 729 92 33

e-mail: karolina.urbanczyk@pcpr.polkowice.pl

Podinspektor ds. świadczeń - mgr Wioletta Rzepka

wioletta.rzepka@pcpr.polkowice.pl

 tel: 76 729 92 25

Podinspektor ds. świadczeń - Judyta Stępień

 tel: 76 729 92 30

e-mail: judyta.stepien@pcpr.polkowice.pl 

Referent - Iwona Olszyńska

tel: 76 729 92 29

e-mail: iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

Podinspektor ds. świadczeń - mgr  Marta Ratajczak

 tel: 76 729 92 26

e-mail: marta.ratajczak@pcpr.polkowice.pl

                                                

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel: 530 591 739

Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej -mgr Aleksandra Pałys

e-mail: aleksandra.palys@pcpr.polkowice.pl

 Pedagog - mgr Magdalena Kurzawa
e-mail: magdalena.kurzawa@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Dorota Filiczkowska

e-mail: dorota.chaja@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 mgr Katarzyna Wąsik

e-mail:katarzyna.wasik@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Patrycja Zarubińska

e-mail: patrycja.zarubinska@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Anna Urban

e-mail: anna.urban@pcpr.polkwice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Marta Dołęga-Sendyk

e-mail: marta.dolega-sendyk@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Magdalena Dymitrak

e-mail: magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl     

 pracownik socjalny-  mgr Joanna Olszewska
e-mail: joanna.olszewska@pcpr.polkowice.pl

Psycholog - mgr Hubert Fornalik

godz. przyjecia: poniedziałek i czwartek od 9.00 do 14.00

ul. Spółdzielcza 2 w Polkowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Godz. pracy

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Główny specjalista ds. interwencji kryzysowej

Magdalena Krzyżaniak
e-mail: magdalena.krzyzaniak@pcpr.polkowice.pl

tel. interwencyjny: 694 793 265

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Placówka Socjalizacyjna "Egida"

ul. Makowa 36

59-100 Polkowice

kierownik - 530 652 308

grupa  - 530 651 934

prac. socjalny - 530 651 219

Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Perspektywa"

ul. Górna 3/4-5

59-100 Polkowice

kierownik - 530 651 311

grupa - 530 641 426

prac. socjalny - 530 651 219

Placówka Socjalizacyjna "Horyzont"

ul. Górna 3/1-2

59-100 Polkowice

Kierownik- 530 652 217

grupa- 530 597 057

prac. socjalny - 530 651 219

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach