Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

"Święty Mikołaju proszę Cię ogromnie nie zapomnij o mnie"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach w dniu 15 grudnia 2014r. o godz. 14, organizuje kolejne spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych pod nazwą ,,Święty Mikołaju, proszę Cię ogromnie, nie zapomnij o mnie", które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, przy. ul. św. Sebastiana 1 (IV poziom). Czas świąteczny jest czasem szczególnym. To czas radości i odpoczynku a także spotkań z bliskim nam osobami. Dlatego spotkanie ma na celu integrację rodzin zastępczych poprzez zabawę i wspólne spędzenie czasu. Natomiast dzieci niecierpliwością czekają na Świętego Mikołaja, dlatego, jak co roku podopieczni rodzin zastępczych przeżyją wspólną przygodę z Mikołajem i jego gośćmi oraz otrzymają świąteczne paczki.

INFORMACJE

,,16 DNI DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniach pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) odbędzie się międzynarodowa kampania ONZ: ,,16 Dni Działań Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. W ramach kampanii Centrum w dniu 04 grudnia 2014 r. w godz. od 16.00 do 17. 00 organizuje warsztat pn. ,,Poznaj swoje prawa” zapraszamy do udziału. Warsztat prowadzony będzie na ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach.

INFORMACJE

Konferencja "Dziecko krzywdzone"


W dniu 17 grudnia 2014 r. w godz. od 9.00 - do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 (sala konferencyjna - poziom IV) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje konferencję pt. ,,DZIECKO KRZYWDZONE - ZAGROŻENIA, DIAGNOZA, POMOC” Do udziału w konferencji zapraszamy: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, służby mundurowe, członków zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli opieki zdrowotnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli innych instytucji samorządowych. Agenda Oficjalne otwarcie Sesja wykładowa: Problem krzywdzenia dzieci - dylematy, diagnozy i postępowania. Kto krzywdzi dzieci? Strategie pracy z przemocą wewnątrzrodzinną. Przerwa kawowa. Ochrona dzieci świadków uczestniczących w procedurach prawnych. Ujawnianie doświadczenia wykorzystywania seksualnego przez dzieci Sesja warsztatowa (do wyboru): Warsztat I - Budowa systemu wsparcia dla dzieci. Warsztat II - Pierwszy kontakt z dzieckiem doznającym przemocy seksualnej, zasady rozmowy. Warsztat III - Jak chronić dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem - obszary tematyczne, formy i narzędzia. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 76 729 92 24

INFORMACJE

Uwaga!Ważna Informacja!


WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż zaproszenia do złożenia ofert umieszczane są na stronie BIP.

 

INFORMACJE

Szkolenie PRIDE


,,RODZINA ZASTĘPCZA DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA" KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA ,, PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniu 31 października b.r. (w piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Centrum, przy ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze,,Pride – Rodzinna Opieka Zastępcza".

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach