Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych:
   • spokrewnionych,
   • niespokrewnionych,
   • zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego i zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej,
  • umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • umieszczanie pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe na kontynuację nauki.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. osobom potrzebującym pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 6. uchodźcom.
 7. cudzoziemcom.
 8. repatriantom.

INFORMACJE

Informacja dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem


 UWAGA WAŻNE!
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Więcej informacji tutaj: www.ms.gov.pl, www.pokrzywdzeni.gov.pl

INFORMACJE

Informacja o ogólnopolskim telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży


Prawo do odpoczynku jest jednym z podstawowych praw każdego dziecka, nie mniej ważnym, niż pozostałe. Za chwilę zaczną się wakacje. Uczniowie nie mogą się ich doczekać. Kogo poznają? Kim będą, kiedy wrócą we wrześniu do szkoły? Okres wakacji niesie za sobą różne zagrożenia.

Informujemy o funkcjonującym ogólnopolskim telefonie zaufania dla dzieci 

i młodzieży tj.: 116111, pod który w razie potrzeby można zadzwonić ze swoim problemem.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach