Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

INFORMACJA


W dniu 24.04.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje spotkanie dotyczące aktualizacji bilansu potrzeb w zakresie organizacji wsparcia dla mieszkańców powiatu polkowickiego w formie utworzenia domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu polkowickiego.

INFORMACJE

UWAGA STUDENCI


POWIAT POLKOWICKI PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
"AKTYWNY SAMORZĄD"

WNIOSKI DOT. MODUŁU II PRZYJMOWANE SĄ W TErMINIE
OD 18.03.2015 r. DO 30 .03.2015 r.

WIĘCEJ INFORMACJI W AKTUALNOŚCIACH

INFORMACJE

Ważna informacja


WAŻNE! Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt ,,Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 490 20 44, na stronie internetowej www.migrant.info.pl lub http://migrant.info.pl/zatrudnieniecudzoziemcow.html

INFORMACJE

Bezpłatna pomoc w kryzysie psychicznym – metoda Otwartego Dialogu (ODA)


Bezpłatna pomoc w kryzysie psychicznym – metoda Otwartego Dialogu (ODA) Jeśli niepokoi Cię zachowanie kogoś bliskiego, obawiasz się, że to może być początek kryzysu psychicznego… Zadzwoń pod nr 71 723 41 84. Umówimy spotkanie z zespołem terapeutów. W przeciągu 24h odwiedzimy Was w domu lub zaproponujemy spotkanie w innym miejscu. Więcej informacji o ODA na stronie Pierwszego Kryzysowego Zespołu Otwartego Dialogu: www.oda-pomoc.pl

INFORMACJE

Informacja dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem


 UWAGA WAŻNE!
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Więcej informacji tutaj: www.ms.gov.pl, www.pokrzywdzeni.gov.pl
Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach