Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Uwaga! Ważna informacja


Ważna Informacja
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ogłasza konsultacje projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polkowickiego na lata 2016-2022.
Wszelkie informacje znajdą Państwo klikając w link:

http://konsultacje.polkowice.pl/polkowice-konsultacje-spoleczne/konsultacje/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-powiatu-polkowickiego-na-lata-2016-2022

INFORMACJE

NABÓR NA STANOWISKO: PSYCHOLOG


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice
Poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Psychologa

(umowa o pracę) termin składania dokumentów do 22.01.2016 r. do godz. 15:30.
 

INFORMACJE

WAŻNA INFORMACJA


Informuję, iż w dniach 11-13.09.2015 r. Placówka Socjalizacyjna ,,Skarbek” w Polkowicach oraz Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna ,,Perspektywa” w Polkowicach są zamknięte.  
W razie pilnych spraw tj. interwencyjnego umieszczania dzieci proszę o kontakt pod numerem telefonu: 667 722 922.
Dzieci zostaną umieszczone w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

INFORMACJE

Uwaga Ważna Informacja!


WAŻNE

,,JUŻ RUSZAMY”

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

rozpoczyna kolejną edycję realizacji Programu korekcyjno - edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 605 380 278

INFORMACJE

ZADBAJ O SPOKÓJ W SWOJEJ RODZINIE - NABÓR TRWA!


Masz trudności w relacji z partnerem/partnerką?

W sytuacjach kryzysowych reagujesz agresją?

Możesz to zmienić!

Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. św. Sebastiana 1 A, 59-100 Polkowice

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu:

76 729 92 24 lub 728 940 452

 

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach