Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

„ MORSKA PRZYGODA - wakacje 2018 ”


„ MORSKA PRZYGODA - wakacje 2018 ”- przygoda wychowanków pieczy zastępczej - dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie

Dzięki środkom finansowym w kwocie 78,000.00 zł. przekazanym przez Fundację KGHM Polska Miedź w Lubinie, wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" i Placówki Socjalizacyjno- Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach oraz podopieczni rodzinnej pieczy Powiatu Polkowickiego (łącznie 40 osób) przebywali podczas tegorocznych wakacji na kolonii w Ośrodku Wypoczynkowym "Diuna"- pawilonie kolonijnym na terenie ośrodka wypoczynkowego "Marena" w Międzywodziu. Uczestnicy podczas 14 dniowego wypoczynku poznali walory Międzywodzia. W trakcie pieszych i autokarowych wycieczek odwiedzili wiele ciekawych miejsc, między innymi: Międzyzdroje (Zabytkowy Park Zdrojowym im. Fryderyka Chopina, molo, Promenada Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Park Linowy Tarzana, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego), Woliński Park Narodowy, Jezioro Turkusowe, Dziwnów, Zalew Kamieński.

Dużą atrakcją dla kolonistów był rejs statkiem po Morzu Bałtyckim.

Uczestnicy kolonii korzystali z atrakcji, które zapewniał Ośrodek Wypoczynkowy "Diuna", między innymi: basenu, siłowni na powietrzu, zajęć z animatorką zabaw, zajęć z iluzjonistą ,seansów kinowych, warsztatów tanecznych z profesjonalną Cheerleaderką, karaoke, dyskotek, zajęć sportowych na boisku wielofunkcyjnym itp.

Na kolonii zapewniono dzieciom atrakcyjny program, który w sposób znaczący nie tylko wspierał rozwój, intelektualny i fizyczny dzieci, ale także dawał możliwości relaksu i wypoczynku. Dzieci brały udział w wielu zajęciach, sportowych, kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych. Na dużą atrakcyjność kolonii wpłynęło plażowanie, pod czujnym okiem WOPR- u. Cudowna pogoda sprzyjała nie tylko kąpielom, ale również konkursom budowli z piasku.

Wszyscy uczestnicy na zakończenie kolonii zostali obdarowani wspaniałymi ręcznikami i dyplomami.

Raz jeszcze w imieniu naszych wychowanków dziękujemy Zarządowi Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie za przekazane środki finansowe, a Firmie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy za tak udany i pełen atrakcji wypoczynek podczas wakacji.

Dzięki Państwa wsparciu, dzieci mogły przeżywać swoją słoneczną "MORSKĄ PRZYGODĘ" w pięknym miejscu.

 dzieci na plaży  

 dzieci na basenie dzieci na statku

  zabawy w piaskupostacie z bajki

  dzieci na wycieczce w lesie miedzyzdroje

plaza 

budowanie zakmu z piasku  wychowanka z postacia z bajki

 

 

 

INFORMACJE

zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych - 2018


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie - edycja 2018.

link do oferty:http://www.bip.pcpr.polkowice.pl/tresc/2/20180912145823/zaproszenie-do-skladania-ofert--przeprowadzenie-oddzialywan-korekcyjno--edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie--edycja-2018

INFORMACJE

Informacja o nowo otwartym Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Szanowni Państwo,

Informujemy o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Na linii telefonicznej, psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.

W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Linia telefoniczna jest bezpłatna.

CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego

całodobowa i bezpłatna linia wsparcia 

CentrumWsparcia.pl 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

INFORMACJE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018r. realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem.

INFORMACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


                                                                                                                             

                                                                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Poszukujemy osób z terenu powiatu polkowickiego, które są gotowe poświęcić

swój czas i serce dzieciom, nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens

swojemu życiu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi.


OFERUJEMY:

- bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza
- wsparcie finansowe m.in. na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci
-  pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną
- wsparcie merytoryczne


Kontakt: Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 a
tel. 76/ 729-92-26
     76/ 729-92-25
   76/729-92-33

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach