Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, poz. 1130 oraz poz. 1240) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.01-IP.02-02-008 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Poddziałanie 9.1. Aktywna Integracja – konkurs horyzontalny.

Więcej informacji w zakładce nabór na partnera do realizacji projektu

oraz na stronie BIP PCPR w Polkowicach

INFORMACJE

WAŻNA INFORMACJA


Informuję, iż w dniach 11-13.09.2015 r. Placówka Socjalizacyjna ,,Skarbek” w Polkowicach oraz Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna ,,Perspektywa” w Polkowicach są zamknięte.  
W razie pilnych spraw tj. interwencyjnego umieszczania dzieci proszę o kontakt pod numerem telefonu: 667 722 922.
Dzieci zostaną umieszczone w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

INFORMACJE

Uwaga Ważna Informacja!


WAŻNE

,,JUŻ RUSZAMY”

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

rozpoczyna kolejną edycję realizacji Programu korekcyjno - edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 605 380 278

INFORMACJE

ZADBAJ O SPOKÓJ W SWOJEJ RODZINIE - NABÓR TRWA!


Masz trudności w relacji z partnerem/partnerką?

W sytuacjach kryzysowych reagujesz agresją?

Możesz to zmienić!

Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. św. Sebastiana 1 A, 59-100 Polkowice

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu:

76 729 92 24 lub 728 940 452

 

INFORMACJE

Ważna informacja


WAŻNE! Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt ,,Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 490 20 44, na stronie internetowej www.migrant.info.pl lub http://migrant.info.pl/zatrudnieniecudzoziemcow.html
Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach