Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych:
   • spokrewnionych,
   • niespokrewnionych,
   • zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego i zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej,
  • umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • umieszczanie pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe na kontynuację nauki.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. osobom potrzebującym pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 6. uchodźcom.
 7. cudzoziemcom.
 8. repatriantom.

INFORMACJE

Informacja o zmianie godzin pracy psychologa


W następujących dniach ulegają zmianie godziny pracy psychologa: 06.11.2014, czwartek – psycholog będzie przyjmował w godzinach: 7.30-15.30, 07.11.2014, piątek – psycholog będzie przyjmował w godzinach: 7.30-14.45.

INFORMACJE

Uwaga!Ważna Informacja!


Informujemy, że w dniu 07 listopada 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach będzie czynne w godzinach od 07:30 do 14:45. Ponadto informujemy, że od godz. 14:45 wszelkiego rodzaju wnioski można składać w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności (pok. nr 20, poziom 0) lub w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego (poziom 1). Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJE

Szkolenie PRIDE


,,RODZINA ZASTĘPCZA DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA" KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA ,, PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniu 31 października b.r. (w piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Centrum, przy ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze,,Pride – Rodzinna Opieka Zastępcza".

INFORMACJE

Spotkanie dot. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim


Kolejne SPOTKANIE DOTYCZĄCE opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim W dniu 24 października 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach było organizatorem drugiego spotkania animacyjnego dotyczącego opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim. Moderatorzy spotkania - Pani Anna Lechowska i Pan Grzegorz Idziak ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa wraz z przedstawicielami jednostek i instytucji uczestniczących w opracowywaniu strategii podjęli pracę nad diagnozą problemów społecznych powiatu polkowickiego.

INFORMACJE

Informacja dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem


 UWAGA WAŻNE!
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Więcej informacji tutaj: www.ms.gov.pl, www.pokrzywdzeni.gov.pl
Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach