Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Ogłoszenie o naborze- Kierownik Ośrodka Interwencji kryzysowej


Więcej informacji znajduje się w BIP - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko

INFORMACJE

Ogłoszenie o naborze- opiekun dziecięcy


Załącznik znajduje się w zakładce Praca.

INFORMACJE

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich


INFORMACJE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018r. realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem.

INFORMACJE

Informacja o nowych formularzach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że od dnia 16.01.2018r. obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. Wnioski dostępne są w zakładkach dot. poszczególnych dofinansowań.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach