Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

"Rodzina bez przemocy"


STYCZEŃ 2015. PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających „Rodzina Bez Przemocy”. W każdej rodzinie zdarzają się problemy. W każdym, nawet najszczęśliwszym związku zdarzają się kłótnie. Spotkania „Rodzina Bez Przemocy” są adresowane do osób, które widzą problem agresji w rodzinie i chciałyby się od tego problemu uwolnić. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, bo sytuacja jest bez wyjścia – przyjdź. Najbliższe spotkanie: 30 stycznia 2015, piątek, godz. 13.00 – 14.00. Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. Górna 3, I piętro 59-100 Polkowice. Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Udział w takim spotkaniu do niczego Cię nie zobowiązuje. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości. Informacje odnośnie spotkań „Rodzina Bez Przemocy”: 76 729 92 24 – kierownik ZIK, 694 793 265 – psycholog.

INFORMACJE

„Dorosła Samodzielność”


STYCZEŃ 2015. PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby usamodzielniane z regionu powiatu polkowickiego do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających „Dorosła Samodzielność”. Wkraczanie w dorosłość jest wielkim krokiem. Szczególnie, jeżeli ma się takie doświadczenia, które wejście w dorosłość utrudniają. Dorosłość może być także początkiem nowej drogi, nowych wyzwań, doświadczeń i radości. Usamodzielnianie wiąże się także z wieloma wątpliwościami. Będziemy się wspólnie starali te wątpliwości wyjaśniać i służyć wsparciem. Najbliższe spotkanie: 30 stycznia 2015, piątek, godz. 15.30 – 16.30. Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. Górna 3, I piętro 59-100 Polkowice. Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości, posłuży radą. Spotkania indywidualne mają na celu wyjaśnienie sposobu działania spotkań wspierających, a także służą poznaniu oczekiwań osób zainteresowanych. Informacje odnośnie spotkań „Dorosła Samodzielność”: 694 793 265 – psycholog.

INFORMACJE

„Sami Dla Siebie”


STYCZEŃ 2015. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach wspierających „Sami Dla Siebie”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje dla Państwa spotkania wspierające „Sami Dla Siebie”. Dlaczego spotkania wspierające? Są one bowiem spotkaniem osób posiadających osobiste doświadczenie, którym można się wzajemnie dzielić. Dlaczego „Sami Dla Siebie”? Ponieważ Państwo jesteście najważniejszymi specjalistami. Założeniem spotkań jest wspieranie osób sprawujących pieczę zastępczą. Spotkanie osób z podobnymi problemami, próbującymi radzić sobie z nimi na różne sposoby i posiadających różne doświadczenia praktyczne może zaowocować nowymi pomysłami, które można wykorzystać w codziennych trudnościach. Najbliższe spotkanie: 29 stycznia 2015, czwartek, godz. 10.00 – 11.00, godz. 14.00 – 15.00. Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. Górna 3, I piętro 59-100 Polkowice. Jeśli masz pytania odnośnie spotkań „Sami dla Siebie”, możesz umówić się z psychologiem na indywidualne spotkanie i omówić swoje wątpliwości i oczekiwania. Informacje odnośnie spotkań „Sami dla Siebie”: 76 729 92 25 – pedagog, 694 793 265 – psycholog.

INFORMACJE

,,16 DNI DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniach pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) odbędzie się międzynarodowa kampania ONZ: ,,16 Dni Działań Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. W ramach kampanii Centrum w dniu 04 grudnia 2014 r. w godz. od 16.00 do 17. 00 organizuje warsztat pn. ,,Poznaj swoje prawa” zapraszamy do udziału. Warsztat prowadzony będzie na ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach.

INFORMACJE

Spotkanie dot. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim


Kolejne SPOTKANIE DOTYCZĄCE opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim W dniu 24 października 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach było organizatorem drugiego spotkania animacyjnego dotyczącego opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim. Moderatorzy spotkania - Pani Anna Lechowska i Pan Grzegorz Idziak ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa wraz z przedstawicielami jednostek i instytucji uczestniczących w opracowywaniu strategii podjęli pracę nad diagnozą problemów społecznych powiatu polkowickiego.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach