Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Informacja


GRUPY WSPIERAJĄCE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających:

- rodziny zastępcze - dnia 26.06.2018 r. (wtorek), o godz. 10.00-11.00

- osoby doświadczające przemocy - dnia 28.06.2018 r. (czwartek), o godz. 12.00 - 13.00,

- osoby usamodzielniane- dnia 29.06.2018 r. (piątek), o godz. 12.30 - 13.30.

Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

Informacja


GRUPY WSPIERAJĄCE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających:

- rodziny zastępcze - dnia 24.04.2018 r. (wtorek), o godz. 11.00-12.00

- osoby usamodzielniane- dnia 25.04.2018 r. (środa), o godz. 14.00 - 15.00,

- osoby doświadczające przemocy - dnia 27.03.2018 r. (piątek), o godz. 14.00 - 15.00.

Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

Ogłoszenie


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatka/kandydatki na stanowisko: psychologa (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

Więcej informacji znajduje się w sekcji Informacje ogólne- Praca.

INFORMACJE

Ogłoszenie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatka/kandydatki na stanowisko: młodszy wychowawca/wychowawca/starszy wychowawca (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Informacje ogólne- Praca.

INFORMACJE

Ogłoszenie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatka/kandydatki na stanowisko: opiekun dziecięcy- 3/4 etatu w Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Informacje ogólne- Praca.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach