Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Konferencja "Dziecko krzywdzone"


W dniu 17 grudnia 2014 r. w godz. od 9.00 - do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 (sala konferencyjna - poziom IV) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje konferencję pt. ,,DZIECKO KRZYWDZONE - ZAGROŻENIA, DIAGNOZA, POMOC” Do udziału w konferencji zapraszamy: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, służby mundurowe, członków zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli opieki zdrowotnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli innych instytucji samorządowych. Agenda Oficjalne otwarcie Sesja wykładowa: Problem krzywdzenia dzieci - dylematy, diagnozy i postępowania. Kto krzywdzi dzieci? Strategie pracy z przemocą wewnątrzrodzinną. Przerwa kawowa. Ochrona dzieci świadków uczestniczących w procedurach prawnych. Ujawnianie doświadczenia wykorzystywania seksualnego przez dzieci Sesja warsztatowa (do wyboru): Warsztat I - Budowa systemu wsparcia dla dzieci. Warsztat II - Pierwszy kontakt z dzieckiem doznającym przemocy seksualnej, zasady rozmowy. Warsztat III - Jak chronić dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem - obszary tematyczne, formy i narzędzia. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 76 729 92 24

INFORMACJE

Informacja o zmianie godzin pracy psychologa


W następujących dniach ulegają zmianie godziny pracy psychologa: 06.11.2014, czwartek – psycholog będzie przyjmował w godzinach: 7.30-15.30, 07.11.2014, piątek – psycholog będzie przyjmował w godzinach: 7.30-14.45.

INFORMACJE

Uwaga!Ważna Informacja!


WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż zaproszenia do złożenia ofert umieszczane są na stronie BIP.

 

INFORMACJE

Szkolenie PRIDE


,,RODZINA ZASTĘPCZA DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA" KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA ,, PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniu 31 października b.r. (w piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Centrum, przy ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze,,Pride – Rodzinna Opieka Zastępcza".

INFORMACJE

Spotkanie dot. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim


Kolejne SPOTKANIE DOTYCZĄCE opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim W dniu 24 października 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach było organizatorem drugiego spotkania animacyjnego dotyczącego opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim. Moderatorzy spotkania - Pani Anna Lechowska i Pan Grzegorz Idziak ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa wraz z przedstawicielami jednostek i instytucji uczestniczących w opracowywaniu strategii podjęli pracę nad diagnozą problemów społecznych powiatu polkowickiego.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach