Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE


Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje kolejną edycję
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Udział w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji programu wrzesień - grudzień 2020 rok

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 A pod numerem kontaktowym: 76 729 92 24.

 

 

INFORMACJE

Informacja


W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowice wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiat Polkowicki informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego dla osób wymagających wsparcia, a w szczególności dla osób starszych, w tym samotnych i niepełnosprawnych.

 

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego jest dostępna poprzez kontakt telefoniczny:

 

 

INFORMACJE

UWAGA STUDENCI


Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 10.10.2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

Wnioski można składać:

 1. w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW) lub

 2. w formie papierowej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice ( decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Polkowicach).

 

Formularz wniosku, załączniki do wniosku oraz szczegółowe informacje dot. pomocy zostały zamieszczone w zakładce PFRON – >  Moduł II „Aktywny samorząd” 2020r.

 

 

INFORMACJE

KOMUNIKAT


W związku z rosnącą liczbą przypadków wystąpienia koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Polkowicach i innych jednostek powiatowych, wprowadzone zostają od 16 marca 2020 roku, od godz. 12:00 zdecydowane ograniczenia kontaktów interesantów z urzędnikami. Decyzja Starosty Polkowickiego obowiązuje do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz podległe mu jednostki będą pracować w dotychczasowych godzinach, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców. Prowadzona będzie wyłącznie praca wewnętrzna. Wszystkie urzędowe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową, listownie.

 

Kontakt dla interesantów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach tel. 76/729-92-33  

ADRES E-MAIL: pcpr@pcpr.polkowice.pl

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będę załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym.

W takich przypadkach prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz                      z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy i z góry dziękujemy Państwu za wyrozumiałość
w zaistniałej, wyjątkowej sytuacji.

 

 

INFORMACJE

AKTYWNY SAMORZĄD 2019


PCPR POLKOWICE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 03 CZERWCA 2019 ROKU RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD. WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 31 SIERPNIA 2019 ROKU.

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach