Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Informacja o nowo otwartym Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Szanowni Państwo,

Informujemy o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Na linii telefonicznej, psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.

W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Linia telefoniczna jest bezpłatna.

CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego

całodobowa i bezpłatna linia wsparcia 

CentrumWsparcia.pl 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

INFORMACJE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018r. realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem.

INFORMACJE

Informacja o nowych formularzach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że od dnia 16.01.2018r. obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. Wnioski dostępne są w zakładkach dot. poszczególnych dofinansowań.

INFORMACJE

Konsultacje społeczne - program kompleksowego wsparcia dla rodziny "Za życiem"


Dnia 26 września 2017 r. odbyła się konferencja regionalna we Wrocławiu, której tematem były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”.

Prelegentami konferencji byli m.in. :

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS,

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski,

Dyrektor Oddziału PFRON – Marcin Sokołowski.

W konferencji wzięły udział Pani Elżbieta Sworacka – Dul - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Pani Anna Ziółkowska – Zastępca Dyrektora PCPR oraz Barbara Karkowska – Podinspektor w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych

 

INFORMACJE

Spotkanie dotyczące Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Polkowicach zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się dnia 13 października 2017r. o godz 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach ul.św. Sebastiana 1

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach